صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱۵ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اعتراض کن لوچ به اقتصاد سرمایه‌داری

اعتراض کن لوچ به اقتصاد سرمایه‌داری

جدیدترین فلم کِن لوچ کارگردان بریتانیایی با عنوان «ببخشید جا ماندی» در بخش رقابتی جشنواره فلم کن به نمایش درآمد.
به نقل از گاردین، کن لوچ با نمایش فلم جدیدش در هفتاد و دومین دوره جشنواره فلم کن به انتقاد از سیاستمداران دروغین چپ پرداخت. او با انتقاد از سیاستمدارانی چون اد میلیبند و تونی بلر آنها را حامیان کاپیتالیسم خواند و گفت نتیجه کار آنها افزایش بی امنیتی شغلی در جامعه است.
کن لوچ پس از نمایش فلمش در کن که پنجشنبه برای نخستینبار دیده شد، گفت حمایت از بازار آزاد از سوی چهرههای چپ میانی به معنی افزایش اقتصاد بزرگ و طبقه کارگری است که ضعیف است و در حال نابود شدن. وی چنین سیاستمدارانی را سیاستمداران دروغین چپ خواند.
لوچ در جدیدترین فلمش با عنوان «ببخشید جا ماندی» به بی امنیتی شغلی در دل یک سوژه رئالیستی اجتماعی پرداخته است.
پیتر بردشاو منتقد گاردین درباره فلم جدید کن لوچ نوشت که مانند فلم قبلیاش یعنی «من، دنیل بلیک» این فلم هم هزینه انسانی یک توسعه اقتصادی را به تصویر میکشد؛ تصویری که تشویق میشویم آن را به عنوان یک حقیقت زندگی قبول کنیم. این کارگردان مثل فلم قبلی، از طریق مصاحبههای بسیار که پیش از فلمبرداری انجام داده درباره سوژهاش تحقیق بسیار کرده و فلم جزئیات بسیار فراوانی دارد.
بردشاو مینویسد: «اما به نظرم این فلم از قبلی بهتر است: تنوع و هضم دراماتیک بیشتری دارد و نور و سایه بیشتری در پیشرفت روایتی داستان هست و روی هم رفته امکان نقشآفرینی بیشتری برای بازیگران خود دارد.»
استیو پاند از «د رپ» مینویسد که «ببخشید جا ماندی» نگرانیهای معمول کن لوچ را میگیرد و آنها را با ضربات گسترده و ضخیم قلممو به تصویر میکشد. او میگوید فلم تا حدودی مطالعه شخصیتهاست، اما بعضی مواقع هم کاملاً درباره ضربه خوردن افراد خوب با روراستی و خشونت عمل میکند. او نوشت : «به عبارت دیگر، فلمی ظریف نیست و روراستی آن بعضی مواقع کارساز و به همان اندازه خستهکننده است.»
به باور جفری مکنب منتقد ایندیپندنت هم درست مثل فلمهای نئورئالیست بزرگ ایتالیایی، لوچ هم کاری میکند مشکلات هر روزه شخصیتهایش به نظر شبیه به محتوای یک درام حماسی برسد.
او مینویسد: «این فلم به زیبایی انزوا و خشم موجودیتی را به تصویر میکشد که شخصیتهایش حس میکنند. هر چقدر که بیشتر میجنگند تا شرایط خود را تغییر بدهند، آن شرایط بدتر میشوند. ممکن است موضوع داستانی فلم تیره باشد، اما داستانسرایی کاملاً مجذوبکننده است.» کن لوچ پیشتر دو بار نخل طلای جشنواره فلم کن را برده است و در صورت توفیق فلم جدید او در شکار نخل طلا «هت تریک» خواهد کرد.