صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۳ عقرب ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

یکی از موفق‌ترین فلم‌های علمی‌تخیلی تاریخ سینما چگونه ساخته شد؟

یکی از موفق‌ترین فلم‌های علمی‌تخیلی تاریخ سینما چگونه ساخته شد؟

دستاندرکاران فلم سینمایی «بیگانه» که به کارگردانی ریدلی اسکات ۴۰ سال پیش روی پردههای سینماها رفت از تجربهشان در ساخت این فلم میگویند.
به نقل از ورایتی، ریدلی اسکات کارگردان انگلیسی و همکارانش به مناسبت ۴۰ ساله شدن فلم «بیگانه» که از آن موقع تا به حال به یکی از موفقترین فلمهای علمیتخیلی تاریخ سینما بدل شده، در مصاحبهای درباره تجربه ساختن این فلم گفتند.
در این نشست گفته شد اسکات انتخاب چهارم تهیهکنندگان برای ساخت این فلم بود، اما بعد از اینکه آنها پروژه قبلیاش یعنی «دوئلیست» را دیدند که توانسته بود با رأی تمام اعضای هیأت داوران جایزه بهترین ساخته نخست فستیوال فلم کن سال ۱۹۷۷ را به خود اختصاص بدهد، او را انتخاب کردند.
ابتدا بودجه «بیگانه» کمتر از چهار میلیون دالر تعیین شده بود، اما بعد از اینکه تهیهکنندگان ایدهها و طراحیهای اسکات برای ساخت فلم را دیدند، بودجه به ۸.۶ میلیون دالر افزایش پیدا کرد.
«بیگانه» توانست سال ۱۹۷۹ در باکسآفیس جهانی ۱۰۵ میلیون دالر بفروشد و باعث ساخته شدن سه دنباله، دو فلم مرتبط (کراساوور) با فرنچایز «غارتگر» و دو پیش درآمد یعنی فلمهای «پرومتئوس» در سال ۲۰۱۲ و «بیگانه: میثاق» در سال ۲۰۱۷ شد که هر دو توسط اسکات کارگردانی شدند. سومین پیش درآمد هم به کارگردانی او در حال حاضر در مرحله نهاییسازی فلمنامه قرار دارد.
شعار «بیگانه» این بود که «در فضا، هیچکس نمیتواند جیغ کشیدن شما را بشنود». اما مخاطبان دست از جیغ کشیدن برنمیداشتند. از همان لحظهای که یکی از نوزادهای بیگانهها از شکم یکی از شخصیتهای داستان بیرون زد، «بیگانه» یک پروژه هیجانانگیز بدون توقف بوده است.
ورونیکا کارترایت بازیگر فلم گفت: «هیچ کس پیش از آن هرگز کاری مثل این انجام نداده بود».
اسکات در ساختن این فلم از قانونی پیروی کرد که بهترین فلمهای علمیتخیلی به آن پایبند میمانند: هرگز بیش از حد آشکار نکن.
او گفت: «نباید هیولا را بیش از حد نشان داد چون به او عادت میکنید و هرگز نباید اجازه دهید مخاطب به آن عادت کند. این همیشه ایده اصلی من بوده است. بهترین اتاق نمایش دنیا بین گوشهای شما یعنی مغز شماست. بنابراین باید یاد گرفت چطور میتوان وارد ذهن انسان شد تا خیلی چیزها را نمایش داد. باید اجازه داد خود مغز بیشتر کار را انجام بدهد. همین جاست که میتوان از اضطرابهای خود مردم هم استفاده کرد.»
اسکات اسمن، فلمنامهنویس این پروژه گفت طراحی صحنه این فلم که نامزدی جایزه اسکار را برای مایکل سیمور همراه داشت، به اضطرابهای فلم اضافه کرد. او گفت: «سفینه نوسترومو یک صحنه بزرگ بود که طوری ساخته شده بود تا بتواند آن نوع شاتهای مختلف را فلمبرداری کرد.»
او اضافه کرد: «وقتی از اتاقی به اتاق دیگر میروید و داخل سالنهایی میشوید که نور زیادی ندارند بسیار اثرگذار است. حس تعلیق بسیار خوبی ایجاد میکند و نمیدانید که هر لحظه موجود بیگانه کجاست.»
«بیگانه» یا «Alien » فلم علمی–تخیلی ترسناک به نویسندگی دان اوبانون و کارگردانی ریدلی اسکات، محصول سال ۱۹۷۹ است. این فلم موجود فرازمینی مهاجم و خطرناکی را به تصویر میکشد که وارد یک فضاپیمای باری شده و خدمه کشتی را از بین میبرد.
این فلم سرآغاز ساخت یک سری فلم با حضور شخصیت اِلن ریپلی با بازی سیگورنی ویور شد.
«بیگانهها»، «بیگانه ۳» و رستاخیز بیگانه دنبالههای این فلم محسوب میشوند. «بیگانه علیه غارتگر» و «بیگانهها علیه غارتگر: مارش عزا» دنبالههای غیررسمی این فلم به حساب میآیند.