صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱۵ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

فروش ۱۰۵ میلیون دالری «علاءالدین» در ۴ روز اول

فروش ۱۰۵ میلیون دالری «علاءالدین» در ۴ روز اول

فلم «علاءالدین» در چهار روز اول اکرانش تنها در آمریکا ۱۰۵ میلیون دالر فروخت.
به نقل از ورایتی، تعطیلات هفته در آمریکا به مناسبت روز یادبود این آخر هفته ۴ روزه بود و با نمایش و فروش فلم «علاءالدین» ششمین روز یادبود پرفروش در تاریخ آمریکا رقم خورد. سال ۲۰۰۷ «دزدان دریایی کارائیب: پایان دنیا» با فروش ۱۳۹ میلیون دالری در ۴ روز ظاهر شده بود.
در عین حال علاءالدین در همین مدت ۱۲۱ میلیون دالر نیز با فروش در ۵۶ بازار بینالمللی کسب کرد.
در حالی که پیش بینی میشد این فلم در بازار داخلی آمریکا در سه روز اول افتتاحیهاش بین ۷۵ تا ۸۵ میلیون دالر فروش کند، این فلم ۸۶.۱ میلیون دالر فروش کرد.
این فلم نسخه زنده انیمیشن سال ۱۹۹۲ دیزنی است که ۵۰۲ میلیون دالر در سراسر دنیا فروش کرده بود.
در این فلم که با بازیگران غیرآمریکایی ساخته شده و تنها ویل اسمیت در نقش جینی آمریکایی است، منا مسعود در نقش علاءالدین بازی کرده است. نائومی اسکات نیز بازیگر نقش جاسمین است و مروان کنزاری در نقش جعفر بازی کرده است.
این فلم را گای ریچی کارگردانی کرده است.
در حالی که بیشتر آنهایی که فلم را تماشا کردهاند از آن لذت بردهاند، ۲۲ درصد گفتهاند میخواهند فلم را دوباره در سینما ببینند.
سال پیش «سولو: یک داستان جنگ ستارهای» در این تعطیلات ۴ روزه ۱۰۳ میلیون دالر فروخته بود. اما بیشترین آمار مربوط به فروش در تعطیلات روز یادبود مربوط به «سریع و خشمگین ۶» در سال ۲۰۱۳ است که ۳۱۴ میلیون دالر فروخت.
این هفته دومین فلم پرفروش «جان ویک: فصل ۳» بود که با فروش ۳۰.۵ میلیون دالر پس از افتتاحیه پرفروش ۵۶.۸ میلیون دالری خود، فروخت و فروشش در آمریکا را به ۱۰۷ میلیون دالر رساند.
«انتقامجویان: پایان بازی» دیگر فلم دیزنی نیز جایگاه سوم را با فروش ۲۲ میلیون دالری کسب کرد و فروشش را به ۸۰۳ میلیون دالر در بازار داخلی آمریکا رساند.
«پوکمون کارآگاه پیکاچو» محصول برادران وارنر نیز جایگاه چهارم را با فروش ۱۷ میلیون دالری در این تعطیلات کسب کرد تا مجموع فروشش را به ۱۲۰ میلیون دالر برساند.
در سال ۲۰۱۹ بازار فلم آمریکا تا پایان تعطیلات یادبود ۴.۳۴ میلیارد دالر فروش کرده که ۱۰ درصد کمتر از سال پیش همین موقع است.
«علاءالدین» سومین فلم پرفروش سال ۲۰۱۹ در روزهای افتتاحیه است که پس از فروش ۳۵۷ میلیون دالری «انتقام جویان: پایان بازی» و «کاپیتان مارول» با فروش ۱۵۳ میلیون دالر قرار میگیرد.