صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱۵ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

لیوان قهوه معروف بازی تاج و تخت در Skyrim شبیه‌سازی شده است

لیوان قهوه معروف بازی تاج و تخت در Skyrim شبیه‌سازی شده است

چندنفر از کاربران سایت ردیت با ساخت یک ماد، لیوان قهوه استارباکس Game of  Thrones را در بازی Skyrim ، شبیهسازی کردهاند. یکی از مواردی که بازی Skyrim را جذابتر کرده است، مادهایی هستند که کاربران برای این بازی طراحی کردهاند. ازطرفی پس از پخش قسمت چهارم از فصل هشتم سریال بازی تاج و تخت «Game of Thrones » در یکی از صحنههای این قسمت شاهد لیوان قهوه استارباکس بودیم که سر و صدای زیادی در فضای مجازی بهپا کرد. حال تعدادی از کاربران سایت ردیت و علاقهمند به بازی اسکایریم، ماد لیوان قهوه استارباکس را ساختهاند تا شاهد حضور این لیوان قهوه در اسکایریم باشیم. طبق جدیدترین اخبار بازی، در توضیحات اولین ماد طراحی شده با نام Mysterious Coffee Cup   آمده است که در اتاق تنهای سلطنتی و میز قرار داده شده در محیط Dragonsreach ، شاهد این لیوان قهوه هستیم.
در دومین ماد طراحی شده که Skyland Coffee نام دارد، شاهد طراحی جالبتری هستیم. در توضیحات این ماد آمده است:
شما این لیوان قهوه را دیدید که جلوی دنریس تارگرین قرار دارد. Skyland Coffee ، حال نوبت درخشش تو است. اسکایلند کافی تمام کافئین لازم برای نجات سرزمین از دست Thalmore ، اژدهایان، Skooma Pushers و ومپایرها را برای شما فراهم میکند.