صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۶ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رونمایی مجموعۀ صوتی«اوسانه سی‌سانه چهل مرغک ده یک‌خانه» در بامیان

 رونمایی مجموعۀ صوتی«اوسانه سی‌سانه چهل مرغک ده یک‌خانه» در بامیان

مجموعۀ صوتی«اوسانه سیسانه چهل مرغک ده یکخانه» که شامل  قصهها، افسانهها  و دوبیتیهای هزارهگی است در بامیان رونمایی شد.
این مجموعۀ صوتی از سوی هشت بانوی دانشجو در3 ماه و 15 روز گردآوری شده است.
معصومه حیدری، معاون گروۀ گردآوری این مجموعه میگوید، گروه آنها با همکاری مالی«بخش فرهنگی بنیاد توسعۀ آقا خان» این قصهها و دوبیتیهای هزارهگی را از بانوان کهنسال از روستاها و مرکز بامیان به صورت صوتی گردآوری کرده اند.
به گفتۀ او، قصه، افسانه و دوبیتی هزارهگی در گذشته با گویش خاصی در میان زنان دست به دست میشود، اما حالا در خطر نابودی و فراموشی قرار دارد.
شماری از فعالان فرهنگی در بامیان نیز میگویند، فرهنگ بومی این ولایت در حال نابودی است.
گلثوم زهرا، از فرهنگیان بامیان میگوید، دوبیتی و افسانههای که از نسلهای گذشته بجا مانده نباید فراموش شود.
افسانهها و دوبیتیهای هزارهگی که بخش از ادبیات شفاهی و فرهنگ باشندهگان مناطق مرکزی کشور را شامل میشود، روایتگر درد، رنج، ستم و محرومیت تاریخیاست که  بالای این قوم اعمال شده است.