صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۷ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سرقت مجسمه ستاره سینما از بلوار هالیوود

سرقت مجسمه ستاره سینما از بلوار هالیوود

مجسمه قدی مریلین مونرو بازیگر سرشناس سینمای آمریکا از بلوار هالیوود به سرقت رفت.
مجسمهای از مرلین مونرو در ساعات اولیه صبح روز سهشنبه در لسآنجلس به سرقت رفت و حالا پولیس مشغول تحقیق در این مورد است. پولیس گفت این سرقت حدود ساعت ۳ صبح در محدوده بولوار هالیوود و شمال لابریا به وقوع پیوست. این مجسمه از آلاچیق «چهار بانوی هالیوود» به سرقت رفت.
هدف راهاندازی این آلاچیق تجلیل از زنان در صنعت فلم بوده و در آن مجسمههایی از دولورس دل ریو، دوروتی دندریج، می وست و آنا می وانگ دیده میشد. هر یک از این چهار بازیگر یکی از ستونهای این آلاچیق بودند.
فردی که این جرم را مشاهده کرده گفت مردی را دیده که با استفاده از یک اره مجسمه مونرو را از جا درآورده و با خود برده است. پولیس در حال حاضر هیچ مظنونی ندارد و تحقیقاتش ادامه دارد.
مونرو در سال ۱۹۶۲ در ۳۶ سالگی جان خود را از دست داد و میراثی به عنوان یکی از نمادینترین بازیگران زن هالیوودی به جا گذاشت.