صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۷ جدی ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

حراج «اسلحه‌ای» که ون‌گوگ با آن خودکشی کرد

حراج «اسلحه‌ای» که ون‌گوگ با آن خودکشی کرد

اسلحهای که احتمال میرود ونسان ونگوگ، نقاش پرآوازه هلندی با آن خود را کشته باشد در یک حراجی به قیمت ۱۶۲ هزار یورو (۱۸۲ هزار دالر) به فروش رفت. این مبلغ سه برابر بیش از قیمت پیش بینی شده قبلی است.
این تپانچه زنگزده را یک مجموعهدار خصوصی از طریق تلفن خریداری کرد.
یک کشاورز این تپانچه را در سال ۱۹۶۵ در نزدیکی دهکدهای پیدا کرد که ونگوگ روزهای آخر عمرش را در آن محل گذراند.
قدمت این تپانچه تقریبا به همان زمان برمیگردد و کالیبر گلولههای این سلاح شبیه همان گلولههایی است که ونسان ونگوگ خودش را با آن کشت.
با این حال شک و تردیدهایی نسبت به اصالت این سلاح مطرح شده است.
در ۲۷ جنوری ۱۸۹۰، این هنرمند هلندی وارد آورز-سور- اوز، دهکدهای در چند مایلی شمال پاریس شد و در همین محل بود که به سینهاش شلیک کرد.
از آن جا که این تپانچه قدرت زیادی نداشت، در نتیجه چندین روز طول کشید که ونگوگ براثر جراحات وارده فوت کند.
بیش از هفت دهه بعد، این سلاح زنگزده در مزرعهای که ونگوگ در آن اقامت داشت، پیدا شد.
خبرهای بیشتر را در کانال تلگرام بیبیسی فارسی دنبال کنید
معمای جنون ون گوگ
تابلوهای به سرقت رفته ونسان ون گوگ در ایتالیا پیدا شدند
اما شک و تردیدها دراین مورد که آیا سلاحی که قبلا در موزه ونگوگ در آمستردام نگهداری میشد، همان اسلحهای است که این هنرمند خود را با کشته است یا نه ایجاد شده است.
موسسه ونگوگ که بر محلی که ونگوگ روزهای آخر عمرش را در آن جا سپری کرد، نظاره میکند از برپایی این حراجی انتقاد کرده است.
این موسسه در بیانیهای گفته: "هیچ چیزی وجود ندارد که نشان دهد بقایای این اسلحه رسما با مرگ ونگوگ مرتبط است."
در این بیانیه نسبت به "تجاری شدن فاجعهای که شایسته احترام بیشتری است" ابراز تاسف شده است.
گردانندگان این حراجی گفتهاند که هیچ راهی وجود ندارد که تضمین شود این اسلحه همان سلاحی باشد که ونگوگ خودش را با آن کشته است، اما قدمتش با آن زمان هماهنگی دارد.
گردانندگان این حراجی همچنین گفتهاند: "آزمایشهای فنی بر روی این سلاح نشان داده که از این اسلحه در دوره ای که همزمان با سال ۱۸۹۰ است، استفاده شده."
"همه این نشانهها این تئوری را قوت میبخشند که این اسلحه همانی است که ونگوگ برای خودکشی استفاده کرده بود."