صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۷ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

«راز قتل» رکورددار نمایش نت‌فلیکس شد

 «راز قتل» رکورددار نمایش نت‌فلیکس شد

«راز قتل» ساخته «آدام سنلدر» رکورد نمایش سه روزه را با ۳۰ میلیون و ۹۰۰ هزار بیننده شکست.
به نقل از ورایتی، «راز قتل» جدیدترین فلم «آدام سندلر» با بازی «جنِفر انستن» در سه روز اول نمایش در نتفلیکس توسط ۳۰ میلیون و ۹۰۰ هزار کاربر دیده شد.
بنابر آمار اعلام شده از سوی نتفلیکس، ۳۰ میلیون و ۸۶۹ هزار و ۸۶۳ نفر فلم «راز قتل» را از طریق سایت مذکور تماشا کردهاند که از این میان ۱۳ میلیون و ۳۷۴ هزار و ۹۱۴ نفر بیننده از آمریکا و کانادا بودهاند و ۱۷ میلیون و ۴۹۴ هزار و ۹۴۹ نفر از بقیه کشورهای جهان به تماشای این فلم نشستهاند.
نتفلیکس در سال ۲۰۱۵ قرارداد ساخت ۴ فلم را با سندلر به امضاء رساند و سال ۲۰۱۷ نیز قرارداد ۴ فلم دیگر را نیز بر آن افزود. بسیاری از کارشناسان در ابتدای این قرارداد به موفقیت آن شک داشتند اما با انتشار آمارهای خیرهکننده و رکوردشکن، نظرها به این کمدین خلاق جلب شده است.
نتفلیکس در سالهای اخیر بیشتر بر روی تولید محتوا تمرکز کرده و نمیخواهد به گرفتن آگهی و تبلیغات متکی باشد و در این مسیر تعدادی از داستانهای جذاب و مخاطبپسند را برای پروژههای بعدی خود انتخاب کرده است.
دیگر موفقیت این سایت بزرگ فلم «جبهه سهگانه» بن افلک بود که طی چهار هفته ۵۲ میلیون کاربر آن را از طریق این سایت تماشا کردند.
سریال ابر قهرمانی «آکادمی چطر» نیز در چهار هفته نمایش ۴۵ میلیون بیننده داشت.