صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱۵ قوس ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کاهش سینماروها و قیمت بلیت در سینمای آمریکا در فصل دوم ۲۰۱۹

کاهش سینماروها و قیمت بلیت در سینمای آمریکا در فصل دوم ۲۰۱۹

صنعت سینمای آمریکا در فصل دوم سال ۲۰۱۹ با کاهش ۲.۵ درصدی در آمار تماشاگران روبه رو شد و ۳۴۷.۸ میلیون نفر به سینما رفتند.
به نقل از ورایتی، علاوه بر کاهش شمار تماشاگران سینمای آمریکا، باکس آفیس نیز در فصل دوم امسال با کاهشی ۳.۸ درصدی روبهرو شد و آمار فروش به ۳.۲۲ میلیارد دالر رسید.
به نقل از آماری که روز پنج شنبه از سوی انجمن ملی مالکان سینما منتشر شد، قیمت فروش بلیت برای فصل دوم سال در مقایسه با همین بازه زمانی در سال ۲۰۱۸، کاهشی ۱.۳ درصدی را که برابر ۱۲ سنت میشود ثبت کرد و قیمت فروش بلیت به طور متوسط برابر ۹.۲۶ دالر بود.
گفته میشود متوسط قیمت بلیت هر سال دارد به نسبت سال پیش کمتر میشود و علت آن این است که سینماروهای جوانتر ترجیح میدهند از برنامههای آنلاین بیشتر استفاده کنند.
با وجود افت به ثبت رسیده در فصل دوم، وضعیت این فصل بهتر از فصل اول ۲۰۱۹ بود چون در آن فصل بلیتفروشی با کاهشی ۱۴.۸ درصدی و باکسآفیس با افتی ۱۶.۱۹ درصدی مواجه شده بود.
در فصل دوم با وجود اکران فلم‌‌های پرفروشی چون «انتقامجویان: پایان بازی» دیزنی با فروش ۸۵۲.۴ میلیون دالری، «کاپیتان مارول» با فروش ۴۲۶.۸ میلیون دالری، «داستان اسباب بازی ۴» با فروش ۳۵۴.۴ میلیون دالری و «علاءالدین» با فروش ۳۳۴ میلیون دالری وضعیت بهتری ایجاد شده است.
در سال ۲۰۱۸ باکس آفیس رشدی ۶.۹ درصدی را تجربه کرده و مجموع فروش ۱۱.۸۵ میلیارد دالر بود و قیمت فروش نیز با افزایش ۱.۶ درصدی به از ۸.۹۷ به ۹.۱ دالر رسیده بود.
در مجموع فروش نیمه نخست امسال کاهشی ۹.۴۶ درصدی را نسبت به نیمه نخست سال قبل تجربه کرد و به ۵.۶ میلیارد دالر رسید. از نظر تعداد تماشاگران هم نیم سال امسال نسبت به سال پیش افتی ۸.۴ درصدی را ثبت کرد و ۶۱۳ میلیون نفر به سینما رفتند. این رقم برای همین بازه زمانی در سال ۲۰۱۸ برابر ۶۶۹ میلیون نفر بود.