صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۱ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

« هابز و شاو » همچنان گیشه جهانی سینما را در تصرف دارند

« هابز و شاو »  همچنان گیشه جهانی سینما را در تصرف دارند

فلم «هابز و شاو» محصول یونیورسال بار دیگر در رقابت فروش در بازار جهانی باکس آفیس را در دست خود گرفت.
به نقل از ورایتی، فلم «هابز و شاو» از جهان داستانی «سریع و خشمگین» با فروش ۳۹ میلیون دالری در بازار جهانی، بار دیگر پرفروشترین فلم هفته شد.
این فلم تنها فلمی است که امسال موفق شد تا ۴ هفته متوالی بازار جهانی را در اختیار داشته باشد.
پرفروشهایی چون «کاپیتان مارول»، «انتقامجویان: پایان بازی» و «اسپایدرمن: دور از خانه» هر یک سه هفته متوالی فروش جهانی باکس آفیس را در اختیار داشتند.
پس از فروش این آخر هفته، در مجموع «هابز و شاو» نزدیک به ۷۰۰ میلیون دالر در باکس آفیس جهانی فروخته است.
این فلم در چین با اقبال وسیعی روبهرو شده و ۲۷.۹ میلیون دالر دیگر این هفته فروش کرد. در ایتالیا نیز استقبال از این فلم وسیع بود و ۱۶۶ میلیون دالر از فروش آن از این کشور حاصل شد. آخرین کشوری که به تماشای این فلم نشست یونان بود که در اولین آخر هفته اکرانش در آنجا ۳۰۰ هزار دالر فروش کرد.
در بازار جهانی استقبال از «روزی روزگاری در هالیوود» تارانتینو هم بد نبوده و این هفته فلم سونی ۲۱.۶ میلیون دالر در ۶۰ منطقه بازار جهانی فروخت. این فلم که در ردهبندی R جای دارد تاکنون ۲۸۴ میلیون دالر در بازار جهانی فروخته است. این فلم به تازگی در ژاپن اکران شده و ۲.۷ میلیون دالر فروش کرده که سه برابر هفته افتتاحیه «جانگوی از بند رها شده» دیگر فلم تارانتینو بوده است.
«شیرشاه» نیز به فروش خود ادامه میدهد و با فروش ۲۰.۶ میلیون دالر دیگر از ۵۳ بازار جهانی، مجموع فروشش را به ۱.۵۶۲ میلیارد دالر رسانده است. این فلم اکنون هفدهمین فلم پرفروش دنیا در بازار خارج از آمریکا با فروش ۱.۰۴۱ میلیارد دالر است.