صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۱ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

چهار فلم‌ که طرز تفکر شما را تغییر می‌دهد

چهار فلم‌ که طرز تفکر شما را تغییر می‌دهد

تلقین- باشگاه مشت زنی - آغازگر- جاده مالهالند
فلم‌‌هایی هستند که به طور خاص میزان هوش شما را به چالش میکشند. گاهی فلمسازان با تغییر زمان بندی فلم‌‌ها این کار را انجام میدهند که این اتفاق باعث حمله به دانستههای قبلی شما میشود و طرز تفکر شما را تغییر میدهد.
فلم‌‌ها سوالات متفاوتی مثل «چه کسی قاتل است؟»، «چه اتفاقی در پایان میافتد؟» و یا اینکه «همه آنها یک رویا بود؟» را مطرح میکنند؛ اما وقتی فلمی تجربیات قبلی شما را به چالش بکشد، شما مجبور میشوید که تحقیق کنید و قصد فلمساز را بیابید و یا در مورد آن موضوع، کتاب بخوانید.
در این جا تعدادی از فلم‌‌هایی که سوالاتی فراتر از یک ذهن متفکر را مطرح میکنند، معرفی میکنیم:
«تلقین» - کریستوفر نولان
در این فلم ، کریستوفر نولان به صورت کلامی و بصری، دنیای یک رویا درون یک رویای دیگر را جست و جو میکند. شخصیتهایی که او خلق کرده در نا خودآگاه دیگران شناور میشوند و دنیاها و مفاهیم جدیدی را خلق میکنند.
نولان در این فلم ایده به اشتراک گذاشتن و ورود به رویای دیگران را مطرح میکند که باعث شده، سوالاتی مطرح شود که آیا این در دنیای واقعی امکان پذیر است؟ این فلم در ژانر رازآلود اکشن و هیجان انگیز است که وقتی از چالشهای عبور کنید، از خود می پرسید چقدر باهوش هستید.
باشگاه مشت زنی – دیوید فینچر
این فلم از روی کتابی به همین نام و با نویسندگی چاک پالانیک اقتباس شده است. خود او اعلام کرد که این فلم حتی از کتابش هم موفقتر ظاهرش شده است! این فلم حمله به نظام سرمایه داری است و با سوالاتی که مطرح میکند، باعث میشود یک تحلیل روانشناختی از خود داشته باشیم.
فینچر از داستان پردازی و وسواس در جزئیات به دور نبود، اما با این حال فلمی ساخت که سوالات زیاد را در ذهن بیننده به وجود آورد. فلمی که در زمان اکران با جنجال و واکنشهای زیادی روبرو شده بود.
آغازگر- شین کاروث
شین کاروث کارگردانی، تهیهکنندگی، نویسندگی، تدوین و ساخت موسیقی این فلم را انجام داده و خودش نیز در آن ایفای نقش کرده است. او با بودجه هفت هزار دالری فلمی درباره سفر زمان خلق کرد که بد نیست آن را چند بار ببینید.
رویکرد روایت داستان و پرشهای متوالی در فلم باعث میشود نفهمید که الان در زمان حال هستید یا گذشته و حتی به شما فرصت تحلیل نیز نمیدهد!
جاده مالهالند – دیوید لینچ
هنگامی که وارد فلم‌‌های دیوید لینچ میشوید، باید منطق و توضیح و استدلال را پشت در بگذارید. دلیل اینکه فلم‌‌های لینچ شما را به چالش میکشد این است که با وجود سبک و محتوایی که دارد، میتواند آگاهی درونی تان را درگیر کند.
در این فلم روایتهای جدا شده و شخصیتهای ثانویه زیادی هستنند که ممکن است ما آنها را متوجه نشویم، اما این دنیای لینچ است که باعث میشود به طور مداوم از خود سوال کنیم چه اتفاقی میافتد. داستان این فلم اصلا پیوسته نیست و به همین خاطر گزینه مناسبی برای به چالش کشیدن هوش شماست.