صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ جدی ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رد پای سکته قلبی در فلم‌ جدید پدرو آلمادورا و آنتونیو باندراس

رد پای سکته قلبی در فلم‌ جدید پدرو آلمادورا و آنتونیو باندراس

کارگردان و بازیگر نامدار سینمای اسپانیا که با فلم مشترک خود امسال به عنوان نماینده کشورشان به اسکار میروند در جشنواره فلم نیویورک از مسایل مختلفی سخن گفتند.
به نقل از ورایتی، در حالی که پدرو آلمادوار همین هفته ۷۰ ساله میشود، در جشنواره فلم نیویورک با نمایش جدیدترین فلمش «درد و افتخار» با مخاطبان صحبت کرد.
وی در عین حال در گفت و گو با ورایتی پیش از شروع نمایش شخصیترین فلمش تا به امروز، یادآوری کرد: اینجا حس میکنم در خانه هستم. انگار در جشنوارههای فلم به دنیا آمدهام. این بخشی از وجود من است.
این کارگردان که دوازدهمین فلمش را در جشنواره فلم نیویورک روی صحنه میبرد از لذت کار کردن با آنتونیو باندراس صحبت کرد و گفت این یک موهبت است که با او کار میکند و تاکید کرد که رابطه بسیار نزدیکی با هم دارند.
این ۲ که به عنوان فلمساز و بازیگر تا کنون با هم در هشت فلم همراهی کردهاند، پس از سکته قلبی باندارس در سال ۲۰۱۷ قویتر از همیشه در کنار هم هستند.
باندراس توضیح داد که به خطر افتادن سلامت جسمیاش برایش نقطه عطفی بود و موجب شد تا زندگی هر دوی آنها به نوعی مورد رحمت واقع شود.
وی از وقتی گفت که در بیمارستان بستری بود و افزود: وقتی پدرو به من زنگ زد، میدانست که در من تغییری به وجود آمده و گفت خیلی خوشحال میشود اگر همین تغییر را برای نشان دادن شخصیت فلم هم به کار بگیرم. او گفت: پنهانش نکن و من دقیقا میدانستم او دارد درباره چه چیزی حرف میزند. او دری را برای من باز کرد که بتوانم خودم را کاملا به روشی دیگر روی پرده بزرگ ببینم.
باندراس افزود: به شیوهای استعاری من این فرصت را یافتم تا با این فلم آنتونیو باندراس را بکشم، آنتونیو باندراسی که همه او را میشناختند.
باندراس که با این فلم برنده جایزه بهترین بازیگر مرد جشنواره فلم کن شد انتظار میرود در فصل جوایز سینمایی این موفقیت را بیشتر هم بکند.
«درد و افتخار» به عنوان نماینده اسپانیا برای اسکار ۲۰۲۰ معرفی شده است.
آلمادوار در این باره گفت از این که نماینده اسکار است بسیار خوشحال است زیرا فقط معرف خودش و حرفهاش نیست، بلکه معرف کشورش هم هست.
وی گفت: من همه کشورم را در این فلم نشان دادهام و این یک مسئولیت بزرگ است. من هر چه در قلبم داشتم را عیان کردم تا در میان نامزدها جای بگیرم. اما هیچوقت نمیدانی چه پیش میآید. این یک معماست اما من سعی میکنم به آن برسم.
پنجاه و هفتمین جشنواره فلم نیویورک تا ۱۳ اکتبر(۲۱ میزان) ادامه دارد.