صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱۲ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دواین جانسون اولین نقش دراماتیک زندگی‌اش را ایفا می‌کند

دواین جانسون اولین نقش دراماتیک زندگی‌اش را ایفا می‌کند

راک نقش بعدیاش را پیدا کرد و قرار است در نقش قهرمان کشتی روی پرده برود.
به نقل از روایتی، دواین جانسون یک فلم دیگر را به برنامه شلوغش اضافه کرد. او قرار است در فلم بعدیاش در نقش مارک کِر قهرمان یوافسی و هنرهای رزمی ترکیبی (MMA ) ظاهر شود.
این فلم اولین نقش واقعی دراماتیک راک در طول حرفه کاریاش خواهد بود. وی تاکنون در مجموعهای از فلم موفق در ژانرهای کمدی، خانوادگی و اکشن ظاهر شده است. جانسون تهیه این فلم را نیز برعهده خواهد داشت و آن را در کمپانی خودش با عنوان «سون باکس پروداکشنز» خواهد ساخت. این پروژه هنوز در مراحل اولیه است و با استودیویی قراداد نبسته است. این خبر شب پیش در مدیسون اسکوایر گاردن نیویورک و در زمانی اعلام شد که جانسون در حضوری غافلگیرانه در یک کنفرانس خبری ظاهر شد تا درباره این فلم صحبت کند. هنرهای رزمی ترکیبی یک ورزش رزمی کامل است که مبارزان میتوانند از ضربههای مشت، آرنج، زانو، پا، فنون درگیری و گلاویزی ایستاده، در خاک، فنون پرتابی و قفل مفاصل استفاده کنند و بزرگترین و معتبرترین سازمانهای برگزاری این مسابقات، سازمانهای یوافسی، استریکفورس و ریزین میباشند. کِر که سوژه اصلی این فلم خواهد بود به عنوان ماشین خرد کننده و تیتان شناخته میشود. او ۲ بار قهرمانی سنگین وزن یوافسی را کسب کرده و به عنوان یکی از بهترین مبارزان جهان شناخته میشود. او سال ۲۰۰۲ هم سوژه یک فلم مستند با عنوان «ماشین خرد کننده» شده بود.