صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱۲ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

انتقاد سورکین (سوشال نتورک)، از تبلیغات سیاسی در فیسبوک

انتقاد سورکین (سوشال نتورک)، از تبلیغات سیاسی در فیسبوک

نویسندهی برندهی اسکار با انتشار نامهای سرگشاده به انتقاد از فیسبوک پرداخته است.
«آرون سورکین» به خاطر نگارش فلمنامهی «شبکهی اجتماعی» (Social Network ) به کارگردانی «دیوید فینچر» که نگاهی میانداخت به پشت صحنهی شکلگیری فیسبوک، برندهی اسکار بهترین فلمنامهی اریجینال شد. سورکین ۹ سال پس از اکران فلم ، نامهای سرگشاده از طریق نیویورک تایمز منتشر کرده و از اینکه فیسبوک به نامزدهای سیاسی اجازه داده تبلیغات کذب منتشر کنند انتقاد کرده است.
سورکین مینویسد: «فیسبوک از آزادی بیان دفاع نمیکند، بلکه به حقیقت تعرض میکند.» این نامه در حالی منتشر میشود که روز گذشته «جک دورسی» و توئیتر اعلام کردند اجازهی انتشار تبلیغات سیاسی را در این پلتفورم نخواهد داد.
سورکین مینویسد: «من باور عمیق شما به آزادی بیان را تحسین میکنم. ارزش متمم اول قانون اساسی را درک میکنم. مهمتر از هر چیز، اساس دموکراسی ماست و باید قدرتش حفظ شود. اما دروغهای دیوانهوار نباید منبع حیات را آلوده سازد و مهمترین تصمیماتی که با هم میگیریم را به انحراف بکشاند، این نمیتواند نتیجهی دلخواه من و شما باشد. دروغهایی که تأثیرات بسیار خطرناک و واقعی بر روی انتخابات و زندگی ما و فرزندانمان میگذارد.»
سورکین به تبلیغات سیاسی روی فیسبوک در مورد پرداخت یک میلیارد دالر توسط «جو بایدن» به اکراین در جهت توقف تحقیقات یر روی پسرش ارجاع میدهد. او مینویسد: «این مسئله با تمام جزئیاتش دروغ است اما لوگوی فیسبوک در کنار آن دیده میشود. این دفاع از آزادی بیان نیست، مارک، این تعرض به حقیقت است.»
این نامه با نقل قول از شهادت زاکربرگ در مقابل نمایندگان کنگرهی ایالات متحده و مکالمهی او با «الکساندریا اکاسیو-کورتز» به پایان میرسد. اوکاسیو-کورتز از زاکربرگ میپرسد که آیا او مشکلی در سیستم فیسبوک برای مقابله با نشر اکاذیب با تبلیغات سیاسی میبیند یا نه.
زاکربرگ پاسخ میدهد: «جناب نماینده، در بیشتر موارد، در یک دموکراسی، من باور دارم که مردم باید خودشان بتوانند تشخیص دهند سیاستمدارانی که به آنها رأی میدهند یا نمیدهند چه میگویند و در مورد شخصیتهای آنها قضاوت کنند.»
سورکین در پایان مینویسد: «اگر از طرز تفکر تو آگاهی داشتم، [در فلمنامهی «شبکهی اجتماعی»] برادران وینکلواس را مؤسس فیسبوک مینامیدم.»
زاکربرگ ساعاتی پیش با نقل قول از فلمنامهی «رئیس جمهور آمریکایی» (American President ) نوشتهی سورکین به نامهی او واکنش نشان داد.
«[زندگی در] آمریکا ساده نیست. کشوری پیشرفته است. باید سخت خواهانش باشی، زیرا به راحتی تسلیم تو نمیشود.
میگوید: «آزادی بیان میخواهی؟ پس بگذار ببینیم اجازه میدهی کسی که حرفهایش خونت را به جوش میآورد، در کانون توجه قرار بگیرد و از عمق وجود نظراتی را که تو مخالفش هستی فریاد بزند. میخواهی ادعا کنی که اینجا سرزمین آزادی است؟
پس نماد کشورت نمیتواند تنها یک پرچم باشد؛ نماد این کشور باید شهروندی هم باشد که در تظاهرات پرچم کشورش را به آتش میکشد.
این را به من نشان بده، از آن دفاع کن، در کلاسهایت از آن تجلیل کن. آنوقت، میتوانی بایستی و در مورد سرزمین آزادی آواز سر دهی.»