صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۸ سنبله ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وامدار ماندگاری بر بادرفته

وامدار ماندگاری بر بادرفته

۵ نوامبر ۱۹۱۳؛ ۱۰۶ سال پیش در چنین روزی ویوین لی در دارجیلینگ هند زاده شد. او را برای مهمترین نقش زندگیاش از میان ۳ هزار نفر برگزیدند.
پدر و مادر ویوین لی Vivien Leigh از توانگران بریتانیایی ساکن هند استعماری بودند. از کودکی با ادبیات و آثار نمایشی آشنا بود. شش ساله بود که به انگلیس رفت و او را هشت سال برای تحصیل به یک شبانهروزی سختگیر کاتولیک سپردند.
خودش مینویسد: "در آنجا درس پیانو میگرفتم، در ارکستر دبستان ویولونسِل میزدم و در تئاتر هم بازی میکردم".
دوره دبیرستان را در فرانسه و آلمان گذراند ولی آنقدر به بازیگری تئاتر و سینما علاقه داشت که همسر و خانه را رها کرد و و در ۲۱ سالگی برای نخستین بار در فلم کمدی "اوضاع روبراه میشه" بازی کرد.
25 ساله بود که به دنبال عشقش لورِنس اولیویه هنرپیشه و کارگردان نامدار وقت به آمریکا رفت.
در آن هنگام میلیونها خواننده آمریکایی رمان "بر باد رفته" اثر مارگریت میچِل در انتظار فلم کتاب بودند و به دِیوید سِلزنیک تهیهکننده فلم ۱۴۰۰ درخواست از دختران جوان رسیده بود که آرزو داشتند نقش شخصیت رمان اسکارلِت اوهارا را بازی کنند.
سِلزنیک پس از دو سال جستجو هنرپیشه دلخواهش را پیدا کرد و در یادداشتهای روزانهاش نوشت: »نور روی صورتش افتاده بود که برادرم وارِن معرفیاش کرد. در همان اول دیدم او درست همان تصور من از اسکارلِت اوهارا است».
ویوین لی برای اجرای نقش در فلم در ۲۲ هفته بازی، تنها چهار روز استراحت کرد و گاه روزی ۱۸ ساعت جلوی دوربین بود و به گفته گواهان عینی پس از پایان کارش چند سال پیرتر به نظر میرسید.
شاید به همین خاطر توانست نقش یک دختر عاشقپیشه را بازی کند که با گذشت زمان به یک زن دلسنگ خونسرد تبدیل شد.
"بر بادرفته" تا امروز موفقترین فلم هالیوود به شمار آمده و ویوین لی در توفیق این فلم نقش تعیینکننده داشته است.
فلم سِلزنیک ۱۰ جایزه اوسکار گرفت که یکی از آنها نصیب لی شد.
ویوین لی در ۶۴ سالگی در لندن درگذشت.