صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۸ سنبله ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نماینده نیجریه در اسکار ۲۰۲۰ قربانی میراث استعمار شد

نماینده نیجریه در اسکار ۲۰۲۰ قربانی میراث استعمار شد

به دنبال انتقادهای شدید به تصمیم آکادمی اسکار مبنیبر رد صلاحیت فلم نیجریهای «شیردل» برای رقابت در اسکار بینالمللی، آکادمی دلایل خود را اعلام کرد.
به نقل از روایتی، آکادمی اسکار صلاحیت نماینده سینمای نیجریه برای حضور در رقابت بهترین فلم بینالمللی اسکار ۲۰۲۰ را رد کرد.
این تصمیم با انتقادهای شدید روبهرو شد و حالا آکادمی بیانیهای منتشر کرده تا دلیل خود را بیان کند و اصلی دلیل این بوده که فلم «شیردل» ساخته ژنویو انناجی دربرگیرنده تنها ۱۱ دقیقه دیالوگ غیرانگلیسی است.
در بیانیه آکادمی آمده است: ما آپریل ۲۰۱۹ اعلام کردیم که اسم بخش «فلم خارجی زبان» اسکار به بخش «فلم بلند بینالمللی» تغییر کرده و همچنین تاکید کردیم مقررات این بخش نباید تغییر کند. هدف این جایزه همان است که بود و برای بررسی فلمهایی است که بیرون از آمریکا و به زبانی غیر از انگلیسی ساخته شده باشند.
در بیانیه همچنین آمده با ارزیابی فلمهایی که امسال به این بخش ارسال شدند، فلم «شیردل» دربرگیرنده تنها ۱۱ دقیقه دیالوگ غیرانگلیسی است که موجب میشود این فلم حائز شرایط حضور در این بخش نباشد.
کمیته انتخاب نیجریه هم در واکنش به این توضیحات اعلام کرد: این تصمیم، فلم سازان ما را ترغیب میکند تا در آینده به دستورالعملهای آکادمی بیشتر توجه کنند. این کمیته تاکید کرد: نیجریه برای اولین بار در رقابت اسکار شرکت کرده بود و به همین دلیل به این شرط که فلم باید بیشتر غیرانگلیسی زبان باشد، کمتر توجه کرد. این فلم کمدی ۹۵ دقیقهای بیشتر به زبان انگلیسی است و بخش کوتاهی از آن به زبان ایگبو است.  در هر حال زبان انگلیسی، زبان رسمی نیجریه است که نتیجه دههها استعمار انگلیس در این کشور تا سال ۱۹۶۰ یعنی سال استقلال آن، بودهاست. البته چندین زبان بومی در این کشور صحبت میشود که ایگبو و بوروبا از جمله آنها هستند.
با وجود اظهارات مصالحهجویانه کمیته انتخاب نیجریه و پذیرش نظرات آکادمی اسکار، این تصمیم آکادمی در رسانههای اجتماعی واکنشهای زیادی برانگیخت و چهرههای متعددی به این تصمیم اعتراض کردند.
ایوا دوورنی کارگردان سرشناس از جمله معترضان بود که نوشت در حالی که حتی اسم این بخش تغییر کرده و از آن به عنوان فلم بینالمللی به جای فلم خارجی زبان یاد میشود، دیگر نباید بر عنصر زبان به عنوان عنصر تعیینکننده تاکید کرد. یعنی یک کشور برای حضور در رقابت آکادمی باید زبان رسمی خودش را تغییر دهد؟ اننانجی کارگردان «شیردل» که از چهرههای شناخته شده نیجریه است هم در توییتر از حمایت دوورنی تشکر کرد و گفت «شیردل» به همان زبانی ساخته شده که ما در نیجریه صحبت میکنیم.  وی یادآوری کرد که انگلیسی پلی بین بیش از ۵۰۰ زبانی است که در نیجریه به آن صحبت میشود. وی افزود: مستعمره شدن انتخاب ما نبود. این استعمار با استعمار فرانسویها هیچ فرقی ندارد، ولی فلم کشورهای فرانسوی زبان میتوانند راهی اسکار شوند. انناجی از طیفی است که صنعت فلم نالیوود را ایجاد کردهاند و اپرا وینفری از وی بهعنوان جولیا رابرتز آفریقا یاد کرده بود.  این فلم که اولین فلم ساخته شده توسط این بازیگر آفریقایی است یکی از ۱۰ فلم معرفی شده از کشورهای آفریقایی برای اسکار ۲۰۲۰ بود که رکوردی برای اولینبار از نظر تعداد در اسکار داشتند. انناجی در فلم «شیردل» به عنوان بازیگر هم جلوی دوربین رفته است. این فلم نخستین بار در جشنواره فلم تورنتوی امسال دیده شد.