صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱۲ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

طرح یک ادعای دیگر علیه رومن پولانسکی

طرح یک ادعای دیگر علیه  رومن پولانسکی

یک بازیگر فرانسوی ادعا کرده رومن پولانسکی در سال ۱۹۷۵ به او تعرض کرده است.
به نقل از روایتی، والنتین مونیه به لوپاریزین گفته است که رومن پولانسکی کارگردان سرشناس سال ۱۹۷۵ و در حالی که وی ۱۸ سال داشت به وی تعرض کرده است. در گفتگو با این نشریه چندین نفر تایید کردهاند که این زن، مدت کمی بعد از این رویداد این حرف را به آنها گفته بود. پولانسکی با توجه به قانون فرانسه که با گذشت ۲۰ سال از یک ماجرا ادعایی درباره آن در محاکم قضایی قابل طرح نیست، نمیتواند نگرانی از تعقیب قضایی این ماجرا داشته باشد، اما مونیه گفته این موضوع را مطرح کرد چون آخرین فلم این کارگردان با عنوان «یک افسر و یک جاسوس» هفته آینده در سینماهای فرانسه اکران میشود. این فلم اولین اکران جهانیاش را در جشنواره فلم ونیز تجربه کرد و موفق به کسب شیر نقره جایزه بزرگ داوران شد و نقدهای مثبت خوبی دریافت کرد. این زن گفت تجاوز مثل یک بمب زمان دار است و خاطرهاش هرگز محو نمیشود و همیشه مثل یک روح آدم را دنبال میکند و به طرز موذیانهای فرد را تغییر میدهد. وی افزود: میدانم هیچ مجازاتی پیش روی او نیست، ولی تلاش دارم تا به استثناها پایان دهم، چون چهرههای شناخته شده مدلهای اجتماع محسوب میشوند و ما وقتی به عنوان بت به آنها نگاه میکنیم، آنها را از عواقب جدی رفتارهایشان مصون نگه میداریم.
پولانسکی پس از رابطه جنسی با دختری زیر سن قانونی در آمریکا سال ۱۹۷۸ به فرانسه گریخت. تلاشهای بیشمار در طول سالها برای حل و فصل محاکمه وی در مجامع قضایی آمریکا هیچ نتیجهای به بار نیاورده است. وی گفت این تعرض کاملا خشونتآمیز و بدون رضایت از سوی وی صورت گرفته  و پولانسکی سعی کرده بود تا با خوراندن قرص به وی مانع مقاومتش شود. وی افزود نگرانی شدیدش این بود که پولانسکی برای مطرح نشدن این ماجرا او را بکشد. وکیل فرانسوی پولانسکی از سوی کارگردان به شدت این ادعا را تکذیب کرده و گفته است این ادعا در آستانه اکران فلم کارگردان، واقعا تاسف برانگیز است.
فلم جدید پولانسکی درباره کاپیتان آلفرد دریفوس، افسر فرانسوی-یهودی است که به ناحق به جاسوسی برای آلمان در اواخر دهه ۱۸۹۰ متهم شد.