صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱۲ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

شکایت ۶۸ میلیون دالر‌ی وودی آلن از آمازون حل و فصل شد

 شکایت ۶۸ میلیون دالر‌ی وودی آلن از آمازون حل و فصل شد

وودی آلن از شکایت ۶۸ میلیون دالریاش علیه کمپانی آمازون به دلیل تعلیق ۴ قرارداد صرف نظر کرد.
به نقل از ورایتی، وودی آلن از شکایتی که علیه آمازون کرده بود صرف نظر کرد. این شکایت برای تعلیق قرارداد ساخت ۴ فلم به دلیل جنبش «هشتگ من همینطور» طرح شده بود. وکلای آلن فاش نکرده اند که در این شکایت با چه مبلغی به توافق رسیدهاند. آلن در ماه فوریه از آمازون شکایت و ادعا کرد آمازون بر اسای ادعاهای بیاساس دخترخوانده ۲۵ ساله وی مبنی بر آزار جنسی در کودکی از سوی پدرخواندهاش، قراردادهایشان را به حالت تعلیق درآورده است. آلن ادعا کرد آمازون هنگام عقد قرارداد از این مشاجره مطلع بود و به این دلیل او حداقل تقاضای غرامتی ۶۸ میلیون دالری را دارد. آمازون اکران «یک روز بارانی در نیویورک» را برای سال ۲۰۱۸ لغو و پس از آن قرارداد سه فلم دیگر را لغو کرد. این مسایل پس از جنجالی که درباره واینستین ایجاد شد، رخ داد. وکلای آمازون با تاکید بر این که بسیاری از بازیگران از همکاری با آلن در گذشته ابراز تاسف کردند و اعلام کردند در آینده با وی همکاری نخواهند کرد، گفتند این تصمیم گرفته شد. آنها افزودند این مشکلات موجب شد تا آمازون به این نتیجه برسد که در نتیجه این مناقشات هرگز نمیتوانند سودی از اجرای ۴ قرارداد کسب کنند. کمپانی وودی آلن با اکران بینالمللی «یک روز بارانی در نیویورک» در پاییز امسال، بیش از ۱۱.۵ میلیون دالر کسب کرد. این فلم هنوز در آمریکا اکران نشده است.