صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۱ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نخستین موزه مهاجرت آلمان در شهر کلن تأسیس می‌شود

نخستین موزه مهاجرت آلمان در  شهر کلن تأسیس می‌شود

کمیته بودجه پارلمان آلمان طرح ایجاد «موزه مهاجرت» در شهر کلن را تصویب کرد. مهاجرت به این شهر سابقهای دوهزار ساله دارد. پارلمان آلمان ۲۲ میلیون یورو برای ایجاد این موزه در نظر گرفته است.
روز جمعه، ۲۴ عقرب (۱۵ نوامبر) خبرگزاری آلمان خبر ایجاد نخستین موزه مهاجرت در آلمان را منتشر کرد. این موزه قرار است با بودجه مشترک دولت فدرال و دولت ایالتی نوردراین وستفالن در شهر کلن ایجاد شود.
«مرکز اسناد و موزه مهاجرت در آلمان» (DOMiD ) که یک انجمن غیرانتفاعی است و برای ایجاد این موزه تلاش فراوانی کرده، اعلام کرد که کمیته بودجه پارلمان آلمان برای ایجاد این موزه ۲۲ میلیون یورو تعیین کرده است.
علاوه بر این، ایالت نوردراین وستفالن نیز وعده کمک داده است.
رولف مونتسهنیش، رئیس فراکسیون حزب سوسیال دموکرات در پارلمان آلمان که یکی از حامیان اصلی ایجاد این موزه است، به خبرگزاری آلمان گفت که هدف او ایجاد مکانی برای یادآوری تاریخ مهاجرت بوده است.
مونتسهنیش تاکید کرد: «کلن سابقه دو هزار سال مهاجرت دارد و شهری چندفرهنگی بهشمار میرود، به همین دلیل برای ایجاد این موزه محل کاملا مناسبی است».
در کلن شهروندانی از ۱۸۰ ملیت با ۱۵۰ دین و مذهب ساکن هستند.
برای ایجاد موزه مهاجرت یک محوطه صنعتی متروکه در داخل شهر کلن در نظر گرفته شده است.
«مرکز اسناد و موزه مهاجرت در آلمان» در چند دهه گذشته هزاران شئ مربوط به مهاجران را جمعآوری کرده است؛ از جمله دفاتر خاطرات، گذرنامهها و کارت شناساییهای مهاجران و پناهندگان، چمدانها، کتابهای آشپزی و اشیائی نظیر کلاه یک پرستار کوریایی که در دهه ۱۹۶۰ به عنوان «کارگر مهمان» به آلمان مهاجرت کرده بود.
نزدیک به ۲۱ میلیون نفر از ۸۳ میلیون شهروند آلمانی مهاجرتبار هستند. علاوه بر این حدود ۱۱ میلیون شهروند خارجی در آلمان زندگی میکنند.