صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۱ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

قورباغه طلایی جشنواره «کمراایمج» به «جوکر» رسید

قورباغه طلایی جشنواره «کمراایمج» به «جوکر» رسید

به گفته نانسی پلوسی، سخنگوی مجلس نمایندگان آمریکا عمل و رفتار ترامپ در ماجرای اوکراین به مراتب بدتر از آن چیزی است که از ریچارد نیکسون سر زده بود. پلوسی تصریح کرد که نیکسون با کنارهگیریاش قدمی درست برداشته بود.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا با توجه به شهادتهای گوناگون و بیشمار در ارتباط با ماجرای اوکراین روز به روز بیشتر تحت فشار قرار میگیرد.
در حالی که ترامپ بیش از همه میکوشد با انتشار پیامهای توئیتری شاهدان را مورد حمله قرار دهد، نانسی پلوسی، رهبر دموکراتها و سخنگوی مجلس نمایندگان آمریکا "راه حلی دیگر" به او پیشنهاد کرده است.
پلوسی در مصاحبهای با شبکه تلویزیونی سی بی اس تصریح کرد: «آنچه شخص رئیس جمهور انجام داده به مراتب بدتر از کاری است که ریچارد نیکسون کرده بود.» ریچارد نیکسون در بین سالهای ۱۹۶۹ و ۱۹۷۴ ریاست جمهوری آمریکا را برعهده داشته و در پی ماجرای رسواییبرانگیز واترگیت از مقام خود کناره گرفت. نانسی پلوسی در مصاحبه با سی بی اس در این رابطه گفت: «نیکسون برای کشورش آنقدر ارزش و اهمیت قائل بود که متوجه شود، دیگر نمیتواند به کار خود ادامه دهد.»
نیکسون در جریان رسوایی واترگیت پیش از آنکه مورد استیضاح قرار گیرد و از مقامش برکنار شود، خود گام لازم را برداشت و از سمت خود کناره گرفت. او تنها رئیس جمهوری تاریخ آمریکا است که از مقامش استعفا داده است. پلوسی در عین حال ترامپ را فراخواند که هر گونه اطلاعاتی که او [ترامپ] را مبری میکند، در اختیار بازرسان و مسئولان کمیته استماع شاهدان تحقیقات قرار دهد. او افزود که رئیس جمهوری آمریکا میتواند از هر فرصتی برای اظهار نظر در مورد ماجرای اوکراین استفاده کند و حتی در برابر کمیسیون سازمان اطلاعات مخفی شهادت بدهد. سخنگوی مجلس نمایندگان آمریکا در مصاحبه خود با شبکه سی بی اس ترامپ را یک "حقهباز" خواند که به خاطر نداشتن اطمینان دست به حملات توئیتری علیه ماری یوانوویچ، سفیر پیشین آمریکا در اوکراین زده است.
پلوسی گفت: «او [ترامپ] مرتکب یک اشتباه شد. او با نقاط قوت یوانوویچ آشنا است و کوشید که این نقاط قوت را خدشهدار کند».
مجلس نمایندگان که اکثریت آن را دموکراتها تشکیل میدهند، کمیته اطلاعاتی خود را مسئول بررسی این موضوع که به "اوکراین گیت" مشهور شده، کرده است. این کمیته تاکنون شاهدان گوناگونی را دعوت کرده و نتیجه گفتوگو با آنان، این احتمال را شدت بخشیده که اتهام فرد "افشاگر" علیه دونالد ترامپ بیاساس نبوده است.
دیوید هولمز، دیپلمات آمریکایی، ماری یووانوویچ، سفیر پیشین آمریکا در اوکراین، ویلیام تیلور، کاردار سفارت ایالات متحده در اوکراین و جورج کنت، مقام بلندپایه وزارت امور خارجه ایالات متحده از شاهدانی هستند که اظهارات آنها به زیان ترامپ بوده است.
در صورتی که مجلس نمایندگان به این نتیجه برسد که اقدامات ترامپ به قصد سوءاستفاده از قدرت و برای پیشبرد منافع شخصی بوده است، میتواند ترامپ را استیضاح کند. تصمیمگیری نهایی در باره برکناری رئیس جمهور در حوزه اختیارات مجلس سنا است. در این مجلس جمهوریخواهان اکثریت را در دست دارند و بعید به نظر میرسد که رئیس جمهور منتخب خود را برکنار کنند.