صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۸ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

فلم هایی که نباید با شریک زندگی‌تان ببینید

فلم هایی که نباید با شریک زندگی‌تان ببینید

اما بعضی فلمها هم هستند که هر چند آثار مطرح و سرگرمکنندهای به شمار میروند، به نظر میرسد هیچوقت نباید آنها را با شریک زندگیتان ببینید. دلیلش چیست؟ شاید چون میخواهید از جر و بحث خودداری کنید یا ممکن است به طور عمومی کمی عجیب و غریب به نظر برسند یا ناگهان باعث ایجاد حس بی اعتمادی شوند. این فلمها باعث میشوند نقطهی امن شما روی کاناپه ناگهان تبدیل به محلی ترسناک و ناامن شود. فلمهای این فهرست قطعا ارزش دیده شدن را دارند اما بهتر است تنهایی آنها را تماشا
کنید و نه با شریک زندگیتان!
دختر گمشده
عنوان اصلی: Gone Girl
کارگردان: دیوید فینچر
بازیگران: رزاموند پایک، بن افلک
امتیاز متاکریتیک: ۷۹ از ۱۰۰
محصول ۲۰۱۴
اقتباس دیوید فینچر از رمان گیلیان فلین به همین نام است. رمانی اسرارآمیز و غیرعادی که نتیجهاش فلمی شده که راحت میتواند هر کسی را به این فکر بیاندازد که واقعا از شریک زندگیاش چه میداند. اگر با همسرتان فلم را ببینید میتواند اوضاع بدتر شود چون فاکتورهای مرتبط واضح زیادی در فلم وجود دارد.
شانستان این است که همسرتان نقشهی مرگ خودش را جعل نکرده باشد و شما را به عنوان متهم معرفی کند. در فلم رزاموند پایک از امی شگفتانگیز تبدیل به زنی میشود که برای انتقام گرفتن از شوهرش نیک دان که به او خیانت کرده بود دست به کاری عجیب میزند.
فلم قطعا اثر نفسگیری است و به شدت سرگرمکننده و در جزییات دقیق است اما همهی اینها نباید باعث شود که فریب بخورید و آن را با همسرتان تماشا کنید. برعکس چیزی که ممکن است به نظر بیاید اصلا فلم رمانتیکی نیست. بیشتر به روانشناسی زوجها میپردازد و البته نتیجهاش هم هولناک است.
نوامبر شیرین
عنوان اصلی: Sweet November
کارگردان: پت اوکانر
بازیگران: چارلیز ترون، کیانو ریوز
امتیاز متاکریتیک: ۲۷ از ۱۰۰
محصول ۲۰۰۱
برای فلمی که به عنوان یکی از مهمترین درامهای رومانتیک هزارهی سوم شناخته میشود (علیرغم امتیاز پایینی که در سایت متاکریتیک دارد) احتمالا آمدنش در این فهرست عجیب است اما واقعیت این
جاست که فلم «نوامبر» شیرین لحظات پیچیدهی زیادی دارد. فلم بر محور کاراکتر به نام سارا دیور با بازی چارلیز ترون میچرخد.
سارا از آن دخترهایی است که احتمالا هر کسی در زندگی دنبالش میگردد تا عاشقش شود. اما مشکل این است که او از سرطان رنج میبرد و در نتیجه فقط میخواهد ماه نوامبر را با کسی بگذراند. آن آدم اتفاقا نلسون است که دچار گرفتاریهای زیادی است. سارا به او قول میدهد که در عرض یک ماه زندگی او را شاد کند. آنها عاشق یکدیگر میشوند اما در نهایت سارا نمیخواهد نلسون شاهد مرگ او باشد در نتیجه پیشنهاد ازدواجش را رد میکند. برای بعضیها ممکن است این قصهی عاشقانهای باشد که قلب را میشکند اما برخی دیگر ممکن است از این که نلسون جوان قلبش را به زنی داده که بیماریاش را پنهان کرده بوده عصبانی شوند
جاده روولوشنری
عنوان اصلی: Revolutionary Road
کارگردان: سام مندس
بازیگران: لئوناردو دیکاپریو، کیت وینسلت
امتیاز متاکریتیک: ۶۹ از ۱۰۰
محصول ۲۰۰۸
کیت وینسلت و لئوناردو دیکاپریو کنار هم بلاک باستر جادویی «تایتانیک» را بازی کردند. این فلم دیدار مجدد آنها کنار یکدیگر در یک فلم بعد از یک دهه است. این دو نفر نقش آپریل و فرانک ویلر را بازی میکنند که در خانهای در جادهی روولوشنری با هم زندگی میکنند. به چشم دوستانشان خانوادهی ویلر زوجی خوشبخت و کامل هستند. اما رابطهی آنها به مشکل برخورده است.
فرانک از شغلش متنفر است و آپریل هم دلش میخواهد حرفهاش را به عنوان بازیگر دنبال میکرد. آپریل دلش میخواهد به پاریس بروند و بتواند از خانواده حمایت کند تا فرانک شغل موردعلاقهاش را پیدا کند. فرانک اما مردد است و به همین زندگی روزمره و یک رابطهی سطحی با یک منشی جوان تن داده است. آپریل وقتی میفهمد فرانک نمیخواهد به پاریس بیاید ناامید میشود و وقتی میفهمد که حامله شده قصد میکند که سقط جنین کند.
فلم اقتباسی از رمان ریچارد ییتس بود. بازی بازیگران باعث میشود چشم از پرده برندارید اما حقیقت این است که شکهایی هم در دلتان ایجاد میکند که آیا واقعا زوج خوشبختی هستید یا نه.

دور از او
عنوان اصلی: Away from Her
کارگردان: سارا پولی
بازیگران: جولی کریستی، مایکل مورفی
امتیاز متاکریتیک: ۸۸ از ۱۰۰
محصول ۲۰۰۶
این اقتباس سارا پولی از یکی از داستانهای کوتاه آلیس مونروست به نام «خرس از کوه میآید». این فلم از جهات مختلف کلاس درس است. از فلمنامهی استثناییاش بگیرید تا بازیهای باورنکردنی نقشهای اول آن. این درام محزونکننده ارزش دیدن دارد. اما از آنهایی نیست که حس خوبی بین زوجها ایجاد کند.
فلم داستان مردی است که به شدت عاشق همسرش است و این روزها دارد میبیند که چه طور آلزایمر همهی خاطرات خوششان را از ذهن زن پاک کرده است. به جایش زن عاشق مرد دیگری شده که در همان آسایشگاه حضور دارد و او هم از مشکل مشابهی رنج میبرد. طبیعتا مرد تلاش میکند که در رابطهی آن دو دخالت کند اما متوجه میشود که قلب زن شکسته و تصمیم میگیرد اجازه دهد که آن دو نفر روزهای آخر عمرشان را با هم تقسیم کنند.
لازم به گفتن نیست که فلم قلبتان را میشکند. برای هر زوجی که آرزو دارند کنار هم پیر شوند و دست در دست هم مدل فلم «Notebook » (دفترچه) بمیرند فلم ناامیدکنندهای است.
ام را به نشانهی مرگ بگیر
عنوان اصلی: Dial M for Murder
کارگردان: آلفرد هیچکاک
بازیگران: گریس کلی، ری میلاند
امتیاز متاکریتیک: ۷۵ از ۱۰۰
محصول ۱۹۵۴
در مقالهی لوپر تحت عنوان «فلمهایی که پارتنرها نباید با هم ببینند» از فلم «یک جنایت درخشان» (A Perfect Murder ) با بازی مایکل داگلاس و گویینت پالترو نامبرده شده است. فلمی به شدت معمولی ساختهی اندرو دیویس که شاید ارزش پرداختن نداشته باشد و آن فلم اقتباسی مدرن از شاهکار هیچکاک یعنی «ام را به نشانهی مرگ بگیر» است. در نتیجه بهتر دیدیم به همان نسخهی اصلی که فلم خوبی است اشاره کنیم.
فلم هیچکاک به عنوان یک درام جنایی اسرارآمیز بر محور یک زوج ساخته شده است. تونی (تنیسوری که حالا بازنشسته شده) با زنی ثروتمند از طبقهی بالای اجتماع به نام مارگو ازدواج کرده است. مارگو با یک نویسندهی جنایی با نام مارک رابطه داشته و تونی بعد از بازنشستگیاش متوجه این موضوع میشود. او تصمیم میگیرد مارگو را بکشد که هم پولهایش را تصاحب کند و هم بتواند از او انتقام بگیرد.
فلم هیچکاک هر چند به دلیل اجرای هنرمندانهاش در جنایتی که قرار است شکل بگیرد مورد توجه سینمادوستان قرار گرفته اما واقعیت این جاست که این فلم هم دربارهی خیانت از طرف هم زن و هم مرد است.
نزدیکتر
عنوان اصلی: Closer
کارگردان: مایک نیکولز
بازیگران: ناتالی پورتمن، جود لا، جولیا رابرتز، کلایو اوون
امتیاز متاکریتیک: ۶۵ از ۱۰۰
محصول ۲۰۰۴
خیانت برای هر رابطهای سم است. فلم مایک نیکولز ثابت میکند که عواقب خیانت گاهی از کنترل خارج میشود. فلمنامهنویس پاتریک ماربر است که از روی نمایشنامهای که خودش نوشته اقتباس انجام داده. چهار بازیگر نقش اصلی درخشان هستند. آنها مربع عاشقانهای را تشکیل میدهند که هزینهاش آبرو و شادی هر کدامشان است.
آلیس (پورتمن) و دن (لا) طی یک اتفاق عاشق همدیگر میشوند. یک سال بعد دن کتابی دربارهی زندگی آلیس مینویسد و پای عکاس زنی به اسم آنا به رابطهی آنها باز میشود که البته اول کار از رابطهن دن و آلیس خبر ندارد. دن میخواهد آنا را وادار به رابطه با خودش بکند و آلیس وقتی به طور اتفاقی متوجه این ماجرا میشود میشکند. از آن طرف یک سال بعد آنا با مردی به نام لری ازدواج میکند. آلیس رابطهاش را با دن به هم زده و حالش از این فقدان بد است.
یک اشتباه از سوی یک نفر در یک رابطه همهی افراد را تحتتاثیر قرار میدهد. حتی مطمئنترین زوجها هم ممکن است دچار لغزشهای بیاعتمادی شوند.