صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۳ میزان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

موز ۱۲۰ هزار دالر‌ی خورده شد

موز ۱۲۰ هزار دالر‌ی خورده شد

یک اثر هنری شامل یک موز رسیده که با چسب نواری به دیوار چسبانده شده بود و به قیمت ۱۲۰ هزار دالر به فروش رفته بود توسط یک هنرمند دیگر خورده شد.
ماریزیو کاتلان، هنرمند ایتالیایی این «اثر» را که «کمدین» نام داشت در نمایشگاهی هنری در میامی به نمایش گذاشته بود، اما دیوید داتونا، هنرمند آمریکایی این موز را از دیوار برداشت و خورد.
آقای داتونا پس از آن در اینستاگرامش نوشت: «من عاشق کار هنری ماریزیو کاتلان هستم. واقعا عاشق نصب آن به دیوار هستم. خیلی خوشمزه است.»
انتشار خبر فروش این اثر ساده با قیمت ۱۲۰ هزار دالر موجب شد تا بسیاری برای گرفتن عکس یادگاری به موزه میامی بروند.
برغم عصبانیت اولیه یکی از کارکنان این گالری، فورا یک موز دیگر به جای موز خورده شده، به دیوار چسبانده شد.
دیوید داتونا، هنرمند آمریکایی این موز را از دیوار برداشته و خورد
مدیر این گالری هنری گفته که ارزش یک اثر هنری به ایده آن مربوط میشود. موز یک ایده است.
گزارش شده که این اثر هنری دارای گواهی است؛ که این به معنای آن است که مالکان آن میتوانند موز را جایگزین کنند
پلیس برای حفاظت از موز جایگزین شده در محل برگزاری این نمایشگاه مستقر شده است ماریزیو کاتلان در اوایل سال جاری پس از آن که توالت فرنگی طلایی ساخت او از نمایشگاهی در کاخ بلنهایم درجنوب انگلستان به سرقت رفت، نامش بر سر زبانها افتاد