صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۹ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

فلم «اسکیت بورد افغانستان» جایزه بین المللی اسکار را به دست آورد

فلم «اسکیت بورد افغانستان» جایزه بین المللی اسکار را به دست آورد

کابل (پژواک، ۲۱ دلو ۹۸): فلم ساخته شده در مورد دختران کوچک افغان، که بازی اسکيت بورد یاد میگیرند، برنده جایزۀ جهانی اسکار شده است.
اسکار، جایزه امریکایی است که هر سال در کشور های مختلف جهان، به فلم های ساخته شده در بخش های مختلف، جایزه های بین المللی میدهد.
فلم «اسکیت بورد افغانستان» به رهنمایی دیزینگر دایرکتر امریکایی، ازطرف النا اندریچوا بریتانیایی ساخته شده است.
این فلم، یک هفته پیش یک جایزه اى به نام (بفتا) در بریتانیا را هم به دست آورده بود.
در این فلم کوتاه مستند، قصه دختران کوچک افغان به نشر رسیده است که در اجماع اسکیستان، آموزش می بینند و همانجا هم بازی می کنند.
شهزاد اکبر رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان، در صفحه تویتر خود نوشته است که در این فلم قصه دحتران نخبه و شجاع افغان نشان داده شده است.
وی افزود: «یاد گرفتن بازی اسکیت بورد، از طرف دخترها در یک کشور جنگ زده، حتماً جایزه اسکار را برده می تواند.»