صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۱۹ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تنها ۲ نفری که هم نوبل گرفتند هم اسکار

تنها ۲ نفری که هم نوبل گرفتند هم اسکار

برای سال های طولانی مدت جرج برنارد شاو نمایش نامه نویس شهیر ایرلندی تنها چهره ای بود که هم برنده نوبل و هم برنده جایزه اسکار شده بود. در قرن جدید باب دیلن هم به این غول دنیای ادبیات اضافه شد.
جرج برنارد شاو نویسنده آثاری مانند« ژان مقدس» و« سرباز شکلاتی» در سال ۱۹۳۹ برای فلمنامه« پیگمالیون» جایزه اسکار گرفت. وی قبل از آن در سال ۱۹۲۵ برنده نوبل ادبیات شده بود.
به این ترتیب بعد از برنارد شاو تا آخر قرن بیستم میلادی هیچ کس به این مهم دست نیافت.
دومین شخصی که نوبل و اسکار را در کارنامه دارد، شخصی از دنیای موزیک است.
باب دیلن که سال ۲۰۰۱ برای ترانه اش در فلم « پسران شگفت انگیز » برنده اسکار شده بود، در انتخابی غیرمترقبه سال ۲۰۱۶ در جایگاه برنده نوبل ادبیات قرار گرفت.
ال گور سیاستمدار و فعال محیط زیست را هم میتوان با چشم پوشی به لیست باب دیلن و جرج برنارد شاو اضافه کرد به این شرط که اسکار مستند« حقیقتی ناراحت کننده » را در کارنامه او ثبت کنیم برای اینکه این سیاستمدار آمریکایی سال ۲۰۰۷ برنده جایزه نوبل صلح شد.