صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۱۴ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

«کرونا» چه تأثیری بر فعالیت هالیوود گذاشته است

«کرونا» چه تأثیری بر فعالیت هالیوود گذاشته است

گسترش ویروس کرونا اثر خود را بر کمپانیهای هالیوودی هم گذاشته و شماری از مهمترین آنها که علایقی با این بخش آسیا داشتهاند، تمهیداتی برای کنترل ویروس اندیشدهاند.
به نقل از ورایتی، در حالیکه به خاطر گسترش ویروس کرونا ترس در چین و در سراسر جهان رو به افزایش است، استودیوها و شرکتهایی که برای هالیوود تولید محتوا میکنند، تلاشهای خود را برای پاسخ دادن به اثر اقتصادی و انسانی این ویروس که به صورت بالقوه امکان شیوع همگانی دارد، افزایش میدهند.
مثلاً هفته گذشته، بلافاصله بعد از اینکه جشن سونی پیکچرز انترتینمنت به خاطر پیروزی فیلمهای «روزی روزگاری در هالیوود»، «زنان کوچک» و «عشق مو» در جوایز اسکار به پایان رسید، یادداشتی از بخش منابع انسانی به کارکنان این استودیو که تحت مالکیت ژاپن است، فرستاده شد. در این یادداشت درباره جدیدترین محدودیتهای سفر و بهترین رویههای مورد پیشنهاد سازمان سلامت جهانی اطلاعرسانی شده بود.
در این یادداشت آمده: «شیوع کروناویروس به اثرگذاری خود بر جمعیتهای سراسر دنیا ادامه میدهد و اخبار هر روز دارد به سرعت تغییر میکند.»
در یادداشت آمده که سفر از و به منطقه آسیا اقیانوسیه باید به تعویق بیفتد و کارکنان باید تا اطلاع بعدی از ویدیو کنفرانس یا راههای جایگزین استفاده کنند. سفر بینالمللی قابل قبول است اما کارکنانی که «در این زمان با سفر کردن راحت نیستند» باید با مدیران خود صحبت کنند. در انتهای یادداشت مطلبی آورده شد که بسیاری از کسبوکارهای آمریکایی که در چین - مخصوصاً شهر ووهان که ویروس از آنجا شیوع پیدا کرد- منافع اقتصادی دارند، اخیراً شنیدهاند: افرادی که اخیراً به چین، هنگ کنگ یا ماکائو سفر کردهاند باید به مدت ۲ هفته از خانه کار کنند. در یونیورسال به کارکنان گفته شده به چین سفر نکنند. یک فرد آشنا با امور شرکت گفت فقط «موارد حیاتی تجاری» با تایید مدیریت اجازه سفر دارند. همین مسأله در مورد پارامونت هم صدق میکند. کارمندان چینی آیمکس از خانه کار میکنند و با کارکنان در نیویورک به صورت تلهکنفرانس در ارتباط هستند. همین اتفاق در شرکت تحت مالکیت چین لجندری انترتینمنت هم افتاده است. در مصاحبههای بسیاری که این هفته با مدیران استودیوها و تهیهکنندههای هالیوودی انجام شد، مهمترین چیزی که همه بر آن تاکید داشتند نیاز به نمایش گذاشتن رهبری کاری برای دادن پاسخی مطمئن به هر نوع پیامدی بود.