صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۱۴ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نمايشگاه آثار نقاشى به حمايت از صلح درغور راه اندازى شد

نمايشگاه آثار نقاشى به حمايت از صلح درغور راه اندازى شد

فيروزکوه: در نمايشگاه سه روزه در غور که به حمايت از صلح راه اندازى شده است، ده ها اثر نقاشى و صنايع زنان و مردان هنرمند، به نمايش گذاشته شد.
گل احمد لعل زادعضو»مجتمع بانوان فیروزکوه»، به آژانس خبرى پژواک گفت که دراين نمايشگاه سه روزه ده ها اثر هنری هنرمندان جوان و صنایع دستی زنان ولایت غور، به خصوص رسامی ها و کارهای هنرى و نقاشی ها، دست دوزى ها و غيره توليدات دست زنان، به نمايش گذاشته شد.  
وى افزود که اکثريت نقاشى هایى که به نمايش گذاشته شده اند، مرتبط به جنگ، حرکت هاى صلح جويانه  وغيره مى باشد.
به گفتۀ موصوف، اين نمايشگاه دو هدف را دنبال مى کند، يکى حمايت از صلح و دوم به نمايش گذاشتن توانايى هاى زنان غورى مى باشد.
او اضافه کرد: «هدف اصلی نمایشگاه، رشد استعدادهای جوانان بخصوص زنان است که ما این نمایشگاه را برگزار کرده ایم  وامیدواریم اینها را حمایت کنند تا آنها بازوهای توانمند در خانواده خود باشند و در اقتصاد خانواده هاى شان سهم فعال داشته باشند.»
لعل زاد ازنهادهای دولتی و غیر دولتی خواست  که آنان را همکاری کنند تا بتوانند فعالیت های شان را توسعه دهند.
شماری ازبرگزارکننده گان این نمایشگاه می گویند که آنان با برقراری صلح وتامین امنیت می توانند بیشترفعالیت های شان را گسترش دهند.
فاطمه احمدی استاد صنایع دستی و يک تن از خانم هایى که در اين نمايشگاه لباس هاى خامک دوزى را به نمايش گذاشته است به پژواک گفت: «این نمایشگاه را به خاطرظ برگزار کرده ایم که فعالیت های خانم ها را نمایش بدهیم که خانم ها هم میتوانند مثل مرد ها خدمت کنند و کارهایی که دارند به نمایش بگذارند.»
وى افزود که براى خانم هايى که در اين بخش کار مى کنند، بازار مناسب وجود ندارد که  اگر يک مکان دايمى ايجاد گردد، مى توانند خوبتر و بهتر کارکنند.
اين خانم اميدوار است که هرچه زودتر صلح و ثبات درکشور تامين شود و تمام افغان ها در فضاى آرام زندگى کنند.
احمد بصیر يکى از نقاشان شهرفیروزکوه که آثارهنری اش را به نمایش گذاشته گفت: «ما امروز با نمايش آثارنقاشی،  هم خوبی های صلح  را  وهم بدی های جنگ را تبارز داده ايم .»
موصوف نيز  اظهار اميدوارى کرد که هر چه زودتر، صلح و ثبات در افغانستان تامين گردد.
ازسويی هم شماری ازکسانیکه دراین نمایشگاه شرکت کرده اند ازبرگزارکننده های این نمایشگاه ابرازقدردانی می کنند ومی گویند که تمام پیشرفت های انسانی وابسته  به صلح وامنیت در جامعه است.
آنها نیز باورمند هستند، درصورتي که صلح بیاید مردم می توانند درآرامش کامل زندگی کنند وفعالیت های روزانه شان را نیزگسترش دهند.
هرسه منبع از طرفين درگير جنگ تقاضا دارند که به پروسه صلح سهيم شوند، جنگ را کنار بگذارند و براى آوردن صلح و ثبات پايدار تلاش کنند.
نثار احمد از شرکت کننده گان در این نمایشگاه به پژواک گفت: «همه چیز در صلح است، اگر صلح باشد ما میتواینم خیلی پیشرفت ها را شاهد باشیم؛ چون جنگ همیشه بدبختی را به باور می آورد و امروز شما ببینید که این نمایشگاه چقدر زیبا برگزار شده و تامین امنیت است.»
وى از طرفين درگيرجنگ در افغانستان خواست که براى رسيدن به خواست هاى شان، از راه مذاکره و مفاهمه پيش بروند و به جنگ خاتمه دهند.
این درحالیست که چندی پیش نیز جوانان وفرهنگیان غور، دریک حرکت خیابانی به هدف حفظ دستاوردهای چندین ساله دولت، دست ساخت های هنری شان را درچوک مرکزی این ولایت، به نمایش گذاشته واز گروه طالبان خواستند تا دست ازخشونت وجنگ برداشته و صلح کنند.