صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۷ اسد ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

جیم کری به «بی‌اخلاقی» محکوم شد

جیم کری به «بی‌اخلاقی» محکوم شد

بازیگر فلم ماسک به خاطر دو شوخی بیادبانه اخیرش مورد سرزنش رسانهها قرار گرفت.
جیم کری بازیگر کمدی فلم‌‌هایی چون ماسک و احمق و احمقتر به دلیل شوخیهای بیادبانهای که با بازیگر و خبرنگاری کرده است مورد سرزنش رسانهها قرار گرفت.
به گفته رسانههای خارجی مانند USATODAY و dailymail جیم کری در مصاحبه اخیر خود با «شارلوت لانگ» مجری و خبرنگار  تلویزیونی، زمانی که وی درباره انیمیشن سونیک که کری در آن صداپیشگی کرده است سؤال میکند که سونیک در این فلم فهرست آرزوهایی دارد، آرزوهای تو چیست؟ پاسخ میدهد که فقط تو، همین، همه چیز انجام شده است. این واکنش جیم کری منجر به خنده این مجری تلویزیونی میشود که میگوید نمیدانم چه باید بگویم!
در ادامه این اتفاق رسانههای مختلف این اقدام جیم کری را سرزنش کردند و او را «بیاخلاق» نامیدند. البته این واکنش رسانهها توسط مدیر برنامههای این بازیگر هالیوود مورد عکسالعمل قرار گرفت و گفت:  «منظور جیم از فقط تو، همین مصاحبه با او بوده است و ارجاع ضمیر «تو» به مصاحبه برمیگردد.   این گزارشها جنبه تلخ «فرهنگ اسکرول» را نشان میدهد؛  تجارتی کثیف که توسط افرادی با ذهنهای آلوده انجام میشود.»
این اتفاق در حالی افتاده است که جیم کری در هفته قبل با حضور در برنامه تلویزیونی دیگری با حضور مارگارت رابی بازیگر فلم بمب خبری و گرگ والاستریت، او را به خاطر فیزیکش به شوخی مورد تمسخر قرار داد و گفت که علّت موفقیت و رشد چشمگیر تو همین فیزیکت بوده است. هواداران رابی از شوخی کری با موفقیت او به علت خصوصیات ظاهریاش خوشحال نشدند و در شبکههای اجتماعی اظهار تأسف کردند. 
رابی در «بمب خبری» که داستانی بر اساس رویدادهای واقعی در مورد آزارهای جنسی مدیر شبکهی فاکس نیوز روایت میکند، در نقش یکی از کارکنان شبکهی بازی میکند. «نیکل کیدمن» «شارلیز ترون» از دیگر بازیگران این فلم بودهاند.
این اتفاق و موارد مشابه آن اولینبار نیست که در فضای هالیوود رخ میدهد و بارها نمونههایی که در آن بیاخلاقی و موارد متناقض با عفت روی میدهد، دیده شده است. در حال حاضر چیزی که کاربران فضای مجازی را به تعجب وا داشته است، این مسئله است که انتظار این کار از جیم کری به عنوان بازیگر فلم‌‌های کمدی دور بود.