صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۱۴ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ادامه رکوردشکنی «انگل»

ادامه رکوردشکنی «انگل»

فلم سینمایی «انگل» پس از کسب ۴ جایزه اصلی در مراسم اسکار ۲۰۲۰ در باکس آفیس نیز رکورد تازهای را به نام خود ثبت کرد.
به نقل از روایتی، «انگل» ساخته بونگ جون هو در تعطیلات آخر هفته ۵.۵ میلیون دالر فروخت که به معنی افزایش ۲۳۴ درصدی فروش بلیت آن پس از اسکار است. این فلم بزرگترین موفقیت فروش برای یک فلم را پس از کسب اسکار در یک دهه اخیر رقم زد و این رکورد را به نام خودش ثبت کرد.
در مجموع تنها ۷ روز پس از کسب اسکار فروش «انگل» ۸.۸ میلیون دالر بوده است که ۲۰ درصد آن در سرزمین مادریاش بوده است.
«انگل» تاکنون بیش از ۴۴ میلیون دالر در آمریکا فروخته که یک نتیجه عظیم برای یک فلم خارجی است.
این فلم ۱۲.۷ میلیون دالر نیز در همین آخر هفته در بازار خارج از آمریکا فروش کرده و مجموع فروشش را به ۱۶۱ میلیون دالر رسانده است. در مجموع این فلم تاکنون در سراسر جهان ۲۰۴ میلیون دالر فروخته است.
«انگل» نخستین فلم غیرانگلیسی زبان در تاریخ اسکار است که موفق شد جایزه بهترین فلم سال را از آن خودش کند. این فلم از ۶ نامزدی اسکار جایزه بهترین فلمنامه اوریجینال، بهترین کارگردانی و بهترین فلم بینالمللی را هم برد.
این فلم در آمریکای شمالی اکنون ۲۰۰۱ سالن سینما را در اختیار دارد که بیشترین سالن نمایش برای یک فلم خارجی زبان است. این تعداد بیشترین سالن سینما پس از اختصاص ۲۵۰۳ سالن سینما به فلم «جنب و جوش کونگ فو» در سال ۲۰۰۴ است.