صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۵ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سینماها در سراسر اروپا به خاطر کرونا بسته می‌شوند

سینماها در سراسر اروپا به خاطر کرونا بسته می‌شوند

برای مقابله با خطر گسترش ویروس کرونا، سینماهای سراسر اروپا با محدویتهایی مواجه شدهاند.
به نقل از هالیوود ریپورتر، باکس آفیس اروپا این آخر هفته ضربه بزرگی میخورد چون سینماها در سراسر قاره در حال بستن درها یا محدود کردن شدید عملیاتشان در پاسخ به نگرانیها به خاطر کروناویروس هستند.
بسیاری از بزرگترین زنجیرههای سینما اسپانیا از جمله یلمو، گولم، سینسا و کینیهپولیس جمعه درهای خود را بستند چون پدرو سانچز نخستوزیر کشور در پاسخ به گسترش سریع کووید -۱۹ وضعیت اورژانسی اعلام کرد.
در فرانسه، دولت روز جمعه قوانین را سفتوسختتر و اعلام کرد تمام گردهماییهای بالاتر از ۱۰۰ نفر غیرقانونی هستند. این حرکتی است که به شدت بر سالنهای سینما در سراسر کشور اثر گذاشت. با وجود اینکه انجمن سینماهای فرانسه اعلام کرد سالنهای سینما را باز نگه میدارد، محدودیتها به این معنی ست که تعداد تماشاگران باید کمتر از ۱۰۰ نفر باشد و آنها باید فاصلهای امن از یکدیگر را در سالن رعایت کنند.
با این حال با دستور دیروز (شنبه) دولت، سینماها به طور کلی تعطیل شدند. تدابیر مشابهی هم در ایتالیا اعمال شده بود که باعث شد درآمد باکسآفیس بیش از ۶۰ درصد افت کند. البته با فاصله کمی دولت رم کل کشور را در حالت قرنطینه قرار داد.
در آلمان که یک حوزه سینمایی بینالمللی بزرگ دیگر است، شهرداریها به صورت انفرادی مشغول بستن سالنهای سینما بودهاند و شهرهای متوسطی از جمله بن، اشتوتگارت، بیلفیلد و کاسل دستور دادهاند تمام سینماها به خاطر نگرانیهای سلامتی بسته شوند. انتظار میرود شهرهای بیشتری هم از این حرکت پیروی کنند. چند حوزه اروپایی کوچکتر از جمله دانمارک، ناروی، یونان و جمهوری چک هم مانند ایتالیا و پولند اقدام به بستن تمام سینماها حداقل به مدت دو هفته کردهاند. اثر کروناویروس بر صنعت جهانی فلم تا همین حالا هم بسیار چشمگیر بوده است. چین که بعد از آمریکای شمالی دومین حوزه بزرگ از نظر فروش فلم است، از اوایل جنوری تا به حال تمام سینماهای خود را بسته که منجر به از دست رفتن میلیاردها دالر سود شده است. انتظار میرود سوئد، فنلاند و بلجیم هم از همسایههای اروپایی خود پیروی کنند و سینماها را ببندند. حوزههای مشابه از جمله رومانی و ایرلند به سالنهای سینما پیشنهاد دادهاند تعداد تماشاچیهای خود را محدود به ۱۰۰ نفر کنند. به این ترتیب بریتانیا تنها منطقه اروپایی است که تا به حال سینماهایش را محدود نکرده است، اما این هم ممکن است به زودی تغییر بکند. لیگ برتر فوتبال این کشور روز جمعه تمامی مسابقات را حداقل تا آخر هفته پنجم آپریل تعطیل کرد.