صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۳ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

با بناهایی شبیه خانه محل تولد هیتلر چه باید کرد

با بناهایی شبیه خانه محل تولد هیتلر چه باید کرد

خانه زادگاه آدولف هیتلر، دیکتاتور و پیشوای رایش سوم آلمان در شهری کوچک به نام برانائو در اتریش واقع است.  وزارت کشور اتریش چندی پیش اعلام کرد برای جلوگیری از هرگونه فعالیت مرتبط با نازیها و استفاده آنها از این ساختمان، این بنا به یک پاسگاه پلیس تبدیل میشود.
دولت اتریش از معماران دعوت کرده بود، طرحهای خود را برای آینده این ساختمان ارائه کنند؛ مأموریتی نه چندان آسان برای معماران و طراحان. طرح دفتر معماری «مارته.مارته» برای تغییر خانه محل تولد هیتلر پذیرفته شد.
اشتفان مارته از این طرح میگوید: «اینکه آدولف هیتلر اینجا به دنیا آمده است، واقعیتی است غمانگیز اما از سوی دیگر این تنها زادگاه اوست.» او معتقد است، دوره نازی برای این ملک دورهای کوتاه بوده اما تاریخی طولانی در پس و در پیش این دوره وجود دارد.
قدمت دو ساختمانی که بعدها به هم متصل و به یک ساختمان تبدیل و آپارتمانهای آنها اجاره داده شدند، به قرن ۱۸ میلادی باز میگردد. سالها بعد زوجی در یکی از واحدهای این ساختمان ساکن شد که در روز ۲۰ آپریل سال ۱۸۸۹ کودک سومشان با نام آدولف در آنجا به دنیا آمد. خانه کودکی که بعدها صدراعظم رایش سوم آلمان شد، دیکتاتوری که جنگ جهانی دوم را آغاز کرد و مسئول کشتار میلیونها انسان از جمله در فاجعهای به نام هولوکاست است و درد و رنجی توصیفناپذیر را برای جهان به ارمغان آورد، هنوز بحثبرانگیز است.
۱۰ سال بدون استفاده و خالی از سکنه
در دوران نازیها، حزب ناسیونال سوسیالیست کارگران آلمان (حزب نازی) به افتخار «پیشوا» این خانه را پس از نوسازی به مرکز فرهنگی با گالری و کتابخانه تبدیل کرد.
پس از جنگ، نیروهای آمریکایی برای مدتی کوتاه در این خانه مکان یادبودی بنا کردند که در سالهای پس از آن کتابخانه و مدرسه هم به آن افزوده شد و سپس با مرکزی برای افرادی که ناتوانی جسمی دارند، تکمیل شد. این بخش بیش از ۳۰ سال تا سال ۲۰۱۱ در این ساختمان فعالیت میکرد. مالک ساختمان، این بنا را به وزارت کشور اتریش کرایه داده بود.
در سال ۲۰۱۱ به دلیل نوسازی، ساختمان تخلیه شد ولی از آنجا که دولت اتریش با مالک به توافق نرسید، از آن زمان تا کنون ساختمان خالی است. سال ۲۰۱۷ دولت اتریش پس از سالها مذاکره با مالک، از او سلب مالکیت کرد. تخریب ساختمان با مخالفت میراث فرهنگی و مورخان ناممکن بود.
اکنون تصمیم بر این است که دوباره از این بنا استفاده شود؛ فرماندهی و بازرسی پلیس برانائو قرار است به عنوان نشانههای دموکراسی، حقوق بشر، امنیت و پیگرد قانونی به این ساختمان نقل مکان کنند.
گفته میشود که دو میلیون یورو هزینه نوسازی این ساختمان خواهد بود و قرار است مرکز پلیس تا پایان سال ۲۰۲۰ آماده باشد.