صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جوزا ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پرداخت یارانه ۲.۶ میلیون دالری به سینماداران چین

پرداخت یارانه ۲.۶ میلیون دالری  به سینماداران چین

دولت چین برای جبران خسارات ناشی از کرونا، به ۳۴۵ سینمادار این کشور یارانه پرداخت میکند.
خبرگزاری دولتی شین هوا اعلام کرد که در مجموع ۲.۶ میلیون دالر (۱۸ میلیون یوان چین) به ۳۴۵ سینما به عنوان یارانه پرداخت میشود.
پرداخت این یارانهها طبق معیاری انجام میشود که تعداد اکرانها در یک مجتمع یا سالن سینما و نیز آمار گیشه آنها در سال ۲۰۱۹ را در نظر میگیرد.
سالنهای سینما در سراسر چین به دلیل شیوع ویروس کرونا بیش از پنج ماه بسته شده اند.
از تاریخ ۲۳ جنوری به سینماداران چینی دستور داده شد که سالن هایشان را تعطیل کنند. تعداد کمی از آنها سعی کردند در ماه آوریل مجدداً سالنها را بازگشایی کنند، اما مخاطبان عمدتاً استقبال نکردند و به سینما نرفتند از این رو دولت مجددا به آنها اعلام کرد که سریعاً سینماها را تعطیل کنند. از آن زمان، تلاش برای تصمیم گیری جهت تعیین تاریخ بازگشایی همچنان در حد حدس و گمان باقی مانده است.
چین، با تدابیر سختگیرانهای تلاش دارد تا ویروس کرونا را به طور کامل مهار کند. چینیها علاوه بر قرنطینه گسترده چین اقدام به تعطیلی سالنهای سینما کردهاند، این تعطیلی برای صنعت سینما در این کشور گران تمام شده است. با این وجود مدیران سینمایی در چین به دنبال ارائه راههای جایگزینی هستند تا بتوانند سینما را از ورشکستگی نجات دهند. سینمای این کشور تنها طی سه ماه اول شیوع کرونا بالغ بر ۲ میلیارد دالر خسارت دید.
درآمد سینمای چین در ماههای جنوری و فبروری سال ۲۰۲۰ رقم ۲۳۸ میلیون دالر اعلام شد. این در حالی است که در همین بازه زمانی در سال ۲۰۱۹ درآمد سینمای چین از فروش گیشه ۲ میلیارد و ۱۴۸ میلیون دالر بوده است.