صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۴ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کرونا مراسم کارناوال بزرگ سائو پائولو را لغو کرد

کرونا مراسم کارناوال بزرگ سائو پائولو را لغو کرد

پاندمی کرونا دامن کارناوال خیابانی بزرگترین شهر برازیل را هم گرفت. کارناوال ۲۰۲۱ به تاریخی ناروشن عقب افتاده است. برازیل کانون اصلی ویروس کرونا در آمریکای لاتین شده است.
بزرگترین شهر برازیل اعلام کرد که به خاطر گسترش کرونا از برگزاری کارناوال خیابانی در فوریه ۲۰۲۱ معذور است. این تصمیم را برونو کوباس، شهردار سائو پائولو اعلام کرد.
البته مراسم کارناوال در این شهر ۱۲میلیونی به اندازه ریودژانیرو معروف نیست، اما باز هم از کارناوالهای عظیم و پرشور و هیجان شناخته میشود.
در سال ۲۰۲۰ بیش از ۱۲۰ هزار نفر برای شرکت در کارناوال یا تماشای آن به سائو پائولو رفتند و بیش از ۱۵ میلیون نفر در خیابانها جشن و پایکوبی راه انداختند.
در شرایط گسترش کرونا احتمال میرود که مقامهای شهر ریودژانیرو هم تصمیم مشابهی بگیرند و کارناوال آینده را لغو کنند. بسیاری از مردم برازیل حاضرند به خاطر حفظ سلامتی از جشنهای پرنشاط و پوششهای رنگارنگ و شادمانیهای شورانگیز و پایکوبیهای سرمستانه بگذرند؛ هرچند که کارناوال بخشی از فرهنگ دیرین کشور آنهاست. طبق آمار رسمی تاکنون در برازیل بیش از دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفر به کرونا مبتلا شدهاند. بیش از ۸۵ هزار شهروند برازیل از ابتلا به کووید۱۹ درگذشتهاند.