صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۴ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

لینا علم عضو هیئت داوران در نزده‎همین جشنوارۀ «امجن اندیا ۲۰۲۰»

 لینا علم عضو هیئت داوران  در نزده‎همین جشنوارۀ «امجن اندیا ۲۰۲۰»

لینا علم، عضو هیئت داوران نزدههمين جشنوارۀ امجن اندیا ۲۰۲۰ که قرار است در ماه سپتمبر در شهر مادرید، پایتخت اسپانیا برگزار شود، میباشد.
این جشنواره از بهر شیوع ویروس کرونا، به تعویق افتاده بود. اکنون قرار است که این جشنوارۀ بینالمللی از تاريخ ۲۴ سپتمبر الی ۸ اكتوبر سال ۲۰۲۰ میلادی، برگزار شود.
در جشنوارۀ امسال، حدود ۱۵۵ فلم از سراسر جهان شرکت میکنند.
هیئت داوران متشكل از ٢٠ عضو از ۱۰ کشور جهان به رهبری مهتاب کرامتی، هنرپیشۀ ایرانی خواهد بود و لینا علم مسؤوليت انتخاب بهترین «بازیگر زن» را به عهده خواهد داشت.
درجشنوارۀ سال گذشته، فلم «کاغذ پران سیاه» با کارگردانی طارق قیومی به نمایش گذاشته شد که لینا علم نقش «جمیله» را در این فلم، بازی کردهاست.
لینا علم در سال ۱۳۵۷ هجری خورشیدی در کابل، چشمان به جهان گشود. او در سال ۱۳۶۸ هجری خورشیدی بهعلت جنگهای داخلی در افغانستان با خانوادهاش به امریکا، مهاجر شد.
او بازیگری در فلم را در سال ۱۹۹۸ آغاز کرد و تاکنون در دهها فلم نقش بازی کردهاست و جوایزی متعددی را نیز دریافت کردهاست.
او در فلمهای بچه کابلی، نامهیی به رییسجمهور و حسن، به عنوان بازیگر مرکزی، نقش بازی کردهاست.
او همچنان در سریال «شیرین» که تولید شدۀ کابورا و تلویزیون طلوع است، بازی کردهاست.
عبدور رحیم قاضی، مدیر جشنوارۀ امجن اندیا گفته است که امیدوار است که این جشنواره بار دیگر بهعلت شیوع ویروس کرونا، به تعویق نيافتد.
او همچنان آرزو دارد که در آینده، فلم های خوب و بیشتر را از افغانستان در این جشنواره داشته باشد.
هدف از برگزاری این جشنواره، عمداً نمایش فلم های هندی و نیز کشورهای آسیایی به منظور کمک به معرفی بهتر فرهنگ هند و این کشورها، گفته شدهاست.