صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱ عقرب ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دردسر تازه ‹مولان› دیزنی

دردسر تازه ‹مولان› دیزنی

کمپنی والت دیزنی برای توضیح درباره ارتباطش با مقامات چینی در جریان فلمبرداری فلم اکشن «مولان» تحت فشار قرار گرفته است.
گروهی از نمایندگان جمهوریخواه و دموکرات کنگره آمریکا در نامه ای گفته اند «بسیار نگران کننده «است: که کمپنی دیزنی ظاهرا با مقاماتی که به خشونت علیه اقلیت اویغور متهم هستند، همکاری کرده است.
در این نامه گفته شده ساختن فلمی با کمک مقامات محلی امنیتی و تبلیغاتی چین به معنای دادن مشروعیت ضمنی به جنایاتی است که ممکن است در حد نسل کشی باشد.
کمپنی دیزنی هنوز در این باره واکنشی نشان نداده است. مولان از روز گذشته در سراسر چین اکران شده است.
این فلم پیشتر با درخواست تحریم در برخی از کشورهای آسیایی روبرو شد.
لیو ییفی، ستاره این فلم اکشن، اولین بار سال گذشته با اظهارنظرهایی در حمایت از پلیس هنگکنگ که به اعمال خشونت علیه معترضان طرفدار دموکراسی در این کشور متهم است، باعث برانگیختن خشم هوادارانش شد و پس از آن فعالان تایلندی و تایوانی هم گفتند که کسی به تماشای فلم مولان نرود.