صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱ عقرب ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

«تنت» در ارایه آمار فروش با شفافیت عمل نمی‌کند

«تنت» در ارایه آمار فروش با شفافیت عمل نمی‌کند

کمپانی سازنده «تنت» فیلم جدید کریستوفر نولان، در ارایه آمار فروش فلم با شفافیت عمل نمیکند و این موجب خشم دستاندرکاران سینما شده است.
افرادی که ارقام درآمدهای باکس آفیسی را تحلیل میکنند متوجه شدهاند که به طور تعجبآوری هیچ شفافیتی در ارتباط با ارقام فروش فلم علمیتخیلی ۲۰۰ میلیون دالری کریستوفر نولان یعنی «تنت» که آخر هفته قبلی در سینماهای آمریکا روی پرده رفت، وجود ندارد.
از وقتی «تنت» نمایش داده شده، استودیوی سازنده آن یعنی برادران وارنر با دقت مقدار کمی از دادههای باکس آفیسی فلم را به خبرنگاران و استودیوهای رقیب داده است. این در حالی است که استودیوها همیشه اطلاعات باکس آفیسی را به صورت روزانه و کامل منتشر میکنند.
ا وجود اینکه نمایش «تنت» از سوم سپتامبر آغاز شد، برادران وارنر تا ششم سپتامبر سعی کرد تا رسماً اعلام کند که این فلم در آخر هفته اول اکران خود ۲۰ میلیون دالر فروخته که نتیجهای متوسط برای فلمی با این اندازه است.
ناظران صنعت فکر میکنند استودیو منتظر است تا ارقامی بزرگ را برای کل آخر هفته منتشر کند و بعد از آن شروع به انتشار روزانه ارقام کند.
اما استودیو نگران است که خبرنگاران و رقبا نتایج را ناعادلانه تحلیل کنند و بگویند «تنت» شکست خورده است. برادران وارنر از خبرنگاران خواسته پسزمینه ماجرا را هم توصیف کنند و بگویند به خاطر بسته بودن بازارهای بزرگ از جمله نیویورک و لسآنجلس و به خاطر فعالیت بقیه سینماها با ظرفیت محدود، از ابتدا انتظار میرفت اکران «تنت» ضعیفتر از حالت معمول باشد.
از طرف دیگر، با وجود اینکه عجیب است که استودیویی مانند برادران وارنر دادههای فروش فلم خود را به درستی برای پروژهای که شاید عظیمترین فلم سال باشد اعلام نکند، بسیاری از بازیگران هالیوودی خواستار موفقیت «تنت» هستند. استودیوهای رقیب از نزدیک عملکرد این فلم در دوران پاندمی را تماشا میکنند چون نتیجه آن نشان میدهد که در حال حاضر اکران دیگر فلمهای بلاک باستری عظیم میتواند ایده خوبی باشد یا نه.