صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۳ عقرب ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کتاب های سرقت شده با ارزش چند میلیون دالر در رومانیا یافت شدند

کتاب های سرقت شده با ارزش  چند میلیون دالر در رومانیا یافت شدند

حدود ۲۰۰ جلد کتاب بسیار نادر با ارزش تقریباً ۳،۵ میلیون دالر، که در سال ۲۰۱۷ در بریتانیا به سرقت رفته بودند، روز جمعه توسط پولیس محلی رومانیا در روستای نیامت این کشور کشف گردیدند. پولیس لندن گفته است که این کتاب ها در زیر کف یک خانه در داخل یک محفظه زیر خاک نگهداری می شدند.
اندی دورهام، یک مقام پولیس لندن، گفته است: «این کتاب ها بسیار پر ارزش اند، اما مهمتر اینست که آنها بی نظیر اند و برای میراث فرهنگی جهان پر اهمیت می باشند.»
برخی از این کتاب های کشف شده، چاپ اول آثار گالیلیو گالیله دانشمند و مخترع سرشناس ایتالیایی، آیزاک نیوتن دانشمند و نویسنده اهل انگلستان و دانته الیگیری شاعر و نویسنده ایتالیایی و همچنان طرح های نقاشی فرانسیسکو گویا، نقاش چیره دست اسپانیایی اند.
این آثار در زیر کف خانه ای در یک روستای رومانیا زیر خاک مخفی ساخته شده بودند
این آثار بی همتا در جنوری سال ۲۰۱۷ از یک خزانه کتاب ها در غرب لندن به سرقت رفته بودند. دزدان سقف ساختمان را سوراخ کرده بودند، از حسگر های نظارت بر حرکات ماهرانه رد شده و کتاب ها را دزدیده بودند. در آن زمان قرار بود این کتاب ها برای حراجی به ایالات متحده امریکا ارسال شوند.
پولیس بریتانیا گفته است که «این سرقت با شماری از خانواده های مشهور رومانیایی ربط دارد که بخشی از گروه جنایتکار کلامپارو را تشکیل می دهند. این گروه قبلاً سرقت های دشوار و بزرگ با ارزش زیاد را انجام داده است.»
تحقیق سرقت های مشابه
پولیس بریتانیا، رومانیا و ایتالیا، به شمول دو آژانس اتحادیه اروپا، در تحقیقات مشترکی، روی ۱۱ سرقت مشابه در سه کشور نامبرده تحقیق می کنند.
با این تحقیقات مشترک در پیوند با سرقت دارایی های با ارزش ۲،۶ میلیون دالر، تا حال ۱۳ فرد مظنون بازداشت شده اند، که ۱۲ تن آنها قبلاً به جرم خود اعتراف کرده اند.