صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

«صراحتم را ببخشید، اما این، من هستم» حقایق جالب از تغییرات در پروژه‌ی «اژدها وارد می‌شود»

«صراحتم را ببخشید، اما این، من هستم»  حقایق جالب از تغییرات در پروژه‌ی «اژدها وارد می‌شود»

شانون لی دختر اسطوره سینمای رزمی بروس لی، به تازگی کتاب خاطراتش را منتشر کرده. او در این کتاب که «مانند آب باش، دوست من: آموزههای بروس لی» نام دارد اسنادی از اختلاف پدرش با کمپانی برادران وارنر تهیهکننده فلم «اژدها وارد میشود» را به چاپ رسانده است.
به نقل از ایندی وایر، نامهای که دختر بروس لی منتشر کرده مربوط به زمانی ست که تهیهکنندگان تغییرات مورد نظر بروس لی در فلمنامه را اعمال نکردند و این بازیگر برای دو هفته از حضور در صحنه فلمبرداری خودداری کرد! پیش از انتشار کتاب دختر بروس لی، موضوع اختلافاتی که این هنرمند رزمیکار در سال ۱۹۷۳ با تولیدکنندگان فلم کلاسیک «اژدها وارد میشود» داشت به خوبی مستند شده، اما آنچه روایت درست و دقیقتر این داستان واقعی را بازگو میکند، دیدگاه دختر بروس لی و روایت شخصی اوست که در کتاب «مانند آب باش، دوست من: آموزههای بروس لی» آمده. گزیدهای از این کتاب را منتشر کرده است. شانون لی در این کتاب میگوید که چگونه پدرش برای بازنویسی فلمنامه اصلی «اژدها وارد میشود» به سختی جنگید تا هدفش را که تصویر کامل یک مرد چینی در یک نمایش واقعی و نشان دادن شکوه ورزش رزمی کونگ فو چینی به جهان غرب بود، نشان دهد. این خواستههای بروس لی در حالی مطرح شد که مدیران وارنر به او گفته بودند که به درخواستش برای کنار گذاشتن فلمنامهنویس اصلی گوش میدهد اما استودیو در واقع به بروس لی دروغ گفت و با نگه داشتن نویسنده اصلی در هنگکنگ به او گفتند که تنها میخواهند در فلمنامه جدید تغییرات کوچک ایجاد کنند. لی همچنین از استودیو خواسته بود تا از عناوین اصلی «خون و آهن»(Blood and Steel ) و «جزیره هان» خلاص شود و به جای این نامها از «اژدها وارد میشود» استفاده کند. شانون لی در کتابش مینویسد: «فلمنامه اصلی هیچکدام از صحنههای نمادین موجود را ندارد. نه هنر جنگیدن بدون جنگ و نه صحنه فلسفی حرف زدن با راهب درباره ماهیت واقعی تسلط داشتن بر جسم و مبارزه ؛ به این شکل که «من او را نمیزنم. خودش به خودش ضربه میزند.»
بروس لی با این تصور که در حال کنترل خلاقانه روی فلمنامه است، کارهایی را برای پروژه شروع کرد درست مانند اینکه هرگز آموزشی برای این کار ندیده است.»
استودیو همچنان در حال فشار آوردن به لی بود تا او صحنههای مبارزه را رقم بزند. در میان این همه درگیری که بر سر فلمنامه وجود داشت بروس لی نامهای برای تد اشلی رئیس کمپانی برادران وارنر فرستاد تا اشتیاق خود را به این پروژه و تعهدش را برای ساخت یک فلم عالی را نشان دهد.