صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

جایزه خواهر و برادر شول در آلمان به یک نویسنده ایرانی-آمریکایی اهدا می‌شود

جایزه خواهر و برادر شول در آلمان به یک نویسنده ایرانی-آمریکایی اهدا می‌شود

دینا نیری نویسنده ایرانی-آمریکایی جایزه سال ۲۰۲۰ خواهر و برادر شول در مونیخ آلمان را دریافت میکند. او به خاطر کتاب «پناهنده ناسپاس» که در حقیقت بیوگرافی خود اوست این جایزه مهم آلمان را برنده شده است. جایزه انجمن ناشران آلمان، شاخه ایالت بایرن امسال به یک نویسنده ایرانی-آمریکایی تعلق گرفت. دینا نیری به دلیل آخرین کتابش «پناهنده ناسپاس»  (The Ungrateful Refugee )  که به نوعی بیوگرافی خود اوست این جایزه را دریافت میکند.
مراسم اهدای این جایزه روز ۳۰ نوامبر در مونیخ برگزار میشود.
هیأت داوران جایزه خواهر و برادر شول (Geschwister Scholl )، دلیل اهدای این جایزه به کتاب خانم نیری را پرداختن به یکی از مهمترین موضوعات امروز جهان، یعنی پناهندگان عنوان کردهاست. در بیانیه هیأت داوران به آمار دفتر پناهندگان سازمان ملل اشاره شده که بر اساس آن ۸۰ میلیون پناهنده در سراسر دنیا به علت درگیری، جنگ و نقض شدید حقوق بشر مجبور به فرار از کشورشان شدهاند.
دینا نیری ۴۱ ساله خود نیز در کودکی مجبور به فرار از ایران شده و همراه خانوادهاش به آمریکا پناهنده شده است.
در بیانیه هیأت ژوری این جایزه آمده است: «دینا نیری بیوگرافی خودش را با سایر پناهندگان در زمان ما پیوند میدهد. او با احساس و تاثیرگذار از انسانهایی مینویسد که به امید زندگی در صلح و آزادی از تعقیب و آزار، جنگ و جنگ داخلی فرار کردهاند.»
همراه با آن، نیری نگاهی به وضعیت دشوار مهاجران در کشورهای میزبان میاندازد، جایی که در آن محتاطانه با اداره‌‌‌‌های مختلف و نیز با جامعه روبرو میشوند.
چشمپوشی از فرهنگ خود
نیری در کتابش میگوید مهاجران بقیه عمرشان را صرف مبارزه برای این میکنند که مردم کشور میزبان آنها را باور کنند. برای پذیرش در جامعه از آنها انتظار میرود که سپاسگزار باشند و نیز از هویت و فرهنگ پیشین خودشان چشم بپوشند.
خانم نیری در سال ۲۰۱۷ نیز در مقالهای که برای روزنامه گاردین نوشت این پرسش را مطرح کرد که آیا پناهندگان باید تا آخر عمر سپاسگزار کشوری باشند که آنها را پذیرفته است؟
هیأت داوران، کتاب نیری را «درخواستی برای به رسمیت شناختن کرامت تک تک انسانها» دانسته است.
جایزه ۱۰ هزار یورویی خواهر و برادر شول هرساله به کتابی اهدا میشود که «نشانهای از استقلال فکری داشته باشد، از آزادی اجتماعی و شجاعت اخلاقی توام با روشنفکری حمایت کند و انگیزه بخش برای آگاهی همراه با مسئولیت باشد.» این جایزه از طرف شاخه بایرن انجمن ناشران آلمان و شهر مونیخ اهدا میشود و به نام «خواهر و برادر شول»  که گروه «رز سفید» را علیه هیتلر پایهگذاری کردند و به همین دلیل اعدام شدند، نامگذاری شده است.