صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نمایشگاه کتاب فرانکفورت؛ مجازی و ناملموس

نمایشگاه کتاب فرانکفورت؛ مجازی و ناملموس

نمایشگاه کتاب فرانکفورت با ۷۵۰۰ غرفه و شرکت بیش از ۱۰۰ کشور، بزرگترین نمایشگاه این عرصه در دنیاست. امسال ناشران، نویسندگان، مترجمان و کتابها از نزدیک دیده نمیشوند. نمایشگاه به دلیل پاندمی کرونا مجازی برگزار میشود.
هفتاد و دومین نمایشگاه بینالمللی کتاب فرانکفورت، از ۱۴ تا ۱۸ اکتوبر  برگزار میشود؛ این بار به صورت غیرحضوری و آنلاین.
این نمایشگاه مهمترین فرصت برای عرضه تولیدات ادبی، خرید و فروش حق نشر و ترجمه برای هر کشوری است. امسال، کانادا با مشارکتی دیجیتالی، کشور مهمان است و حضور واقعیاش به سال ۲۰۲۱ موکول شده است. در سال ۲۰۲۲ اسپانیا این نقش را ایفا خواهد کرد. سال گذشته، نروژ کشور میهمان نمایشگاه کتاب فرانکفورت بود.
سنت حضور کشور میهمان در این نمایشگاه، از سال ۱۹۸۸ شکل گرفته تا یک کشور یا یک منطقه، به معرفی ادبیات و فرهنگ خود بپردازد. از اواسط دهه ۱۹۷۰ نیز نمایشگاه برای افتتاح، روی موضوع ویژهای درنگ میکند.
در نمایشگاه کتاب فرانکفورت، جوایز زیادی اعطا میشود؛ از جمله جایزه کتاب آلمان و جایزه ادبیات جوانان آلمان. نقطه عطف این جوایز ، جایزه صلح ناشران آلمان است که امسال به آمارتیا سن، فیلسوف و اقتصاددان هندی تعلق گرفته؛ استاد دانشگاه هاروارد  که در سال ۱۹۹۸ نیز جایزه نوبل اقتصاد را برد. این جایزه به دلیل پیشگامی آمارتیا سن در مبارزه علیه نابرابریهای اجتماعی و کوشش برای عدالت جهانی به او داده شد.
نمایشگاه کتاب فرانکفورت به صورت کنونی از سال ۱۹۴۹ شکل گرفته اما قدمت آن به پانصد سال میرسد؛ زمانی که شهر فرانکفورت، کانون تبادلات ادبی بود. این نقش محوری بعدها در تحولات تاریخی، بین شهر لایپزیگ و فرانکفورت در چرخش بود. از همین رو، هر دو شهر نمایشگاههای معتبر و جهانی کتاب برگزار میکنند.
نمایشگاه کتاب فرانکفورت به طور سنتی در پاییز گشایش مییابد و نمایشگاه لایپزیگ در بهار. امسال نمایشگاه کتاب لایپزیگ به دلیل مصادف شدن برگزاری آن با اوج همهگیری کرونا، لغو شد.
دشواریها و مشکلات
نمایشگاه فرانکفورت در حالی در آستانه گشایش مجازی است که بحران کرونا موجب شد نیمی از ناشران، انتشار کتاب جدید را عقب بیندازند یا اساسا لغو کنند. از زمان شیوع کرونا، هیچ جلسه معرفی کتاب و کتابخوانی یا نمایشگاه محلی برگزار نشده و هنوز هم آمار دقیقی از کتابفروشیهای تعطیل شده در دست نیست.
در بحران کرونا به دلیل محدودیتهای ارتباطی، بازار کتابهای الکترونیکی رونق پیدا کرد. فروش این قبیل کتابها در نیمسال اول ۲۰۲۰ به نسبت مدت مشابه ۲۰۱۹، معادل ۸/ ۱۷درصد رشد یافت و به ۱۸میلیون و ۸۰۰هزار نسخه رسید.