صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ناخدا و فرمانده؛ آخر دنیا

ناخدا و فرمانده؛ آخر دنیا

خلاصه داستان:
سال ۱۸۰۵ ، اروپا به اِشغال نیروهای «ناپلئون» در آمده است و فقط نیروی دریاییِ بریتانیاست که مانعِ پیروزیِ کامل اوست. در این بین ، در آب های آمریکای جنوبی «کاپیتان جک اوبری» ماموریت می یابد تا یک کشتیِ نظامی فرانسوی به نام «اَکِرون» را که منطقه را زیر نظر د
نقد و بررسی فلم به قلم
شاید برخیها این باور را داشته باشند که موفقیت غیرمنتظرهی فلم «دزدان دریایی کاراییب»(Pirates of the Caribbean ) ساختهی دیزنی منجر به افزایش علاقهی افراد به فلمهایی که اتفاقاتشان در دریا روی میدهد شده است اما کسانی که انتظار دارند یک تاثیر «سرریز شدن» گونه باعث کاهش میزان فروش فلم جدید پیتر واینر یعنی «ناخدا و فرمانده؛ آخر دنیا»(Master and Commander: The Far Side of the World ) در گیشهها خواهد شد احتمالا ناامید خواهند شد. این دو فلم یعنی «دزدان دریایی» و «ناخدا و فرمانده» چیز مشترک زیادی با یکدیگر ندارند جز اینکه هر دو در کشتیهای دریانوردی جریان دارند. یکی از این دو فلم کاملاً در سبک فانتزی جریان دارد، دیگری(اگرچه نه چندان بر اساس یک داستان واقعی) تلاش کرده تا به لحاظ تاریخی دقیق باشد. یکی بهگونهای طراحی شده تا نوجوانان پاپکورن خور حواسپرت را به خود جلب کند، دیگری برای مخاطبان بالغتر ساخته شده، کسانی که شاید علاقمند باشند تا بدانند زندگی در یک کشتی بزرگ چه حسی داشته است. «ناخدا و فرمانده؛ آخر دنیا» بر اساس استثمارهای شخصیتهای خلق شدهی رمان نویس قرن بیستم یعنی «پاتریک اوبرایان» ساخته شده است، کسی که بیش از 20 رمان دربارهی زندگی و ماجراجوییهای کاپیتان «خوششانس» جک آبری(با بازی راسل کرو) و دکتر «استفن ماترین»(پل بتانی) نوشته است.