صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۹ دلو ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ترجمه اولین رمان نویسنده «هولوگرامی برای پادشاه» چاپ شد

ترجمه اولین رمان نویسنده «هولوگرامی برای پادشاه» چاپ شد

رمان «حالا میبینید چه سرعتی داریم!» نوشته دِیو اِگِرز بهتازگی با ترجمه پژمان طهرانیان توسط نشر برج منتشر و راهی بازار نشر شده است. اینکتاب با خرید حق کپیرایت در ایران ترجمه و چاپ شده است.
دیو اگرز نویسنده آمریکایی و متولد سال ۱۹۷۰ است. او علاوه بر نوشتن رمان به نمایشنامهنویسی و فلم نامهنویسی هم اشتغال دارد. اگرز تاسیس و سردبیری مجله ادبی «مک سوئینیز» را هم در کارنامه دارد. جایزه مدیسی، ایمپک دابلین و کتاب سال آمریکا از جمله جوایزی هستند که ایننویسنده دریافت کرده است. «دایره» و «هولوگرامی برای شاه» دو کتاب ایننویسنده هستند که اقتباس سینمایی هر دو با بازی تام هنکس ساخته و اکران شدهاند. رمانهای «زیتون»، «زبانههای خشم» و مجموعهداستان «چطور گرسنه بودیم» از دیگر آثار ایننویسنده هستند که در کنار «هولوگرامی برای شاه» و دایره» به فارسی ترجمه شدهاند.
«حالا میبینید چه سرعتی داریم! » اولین رمان دیو اگرز است. بخشهایی از اینرمان ابتدا در مجله نیویورکر چاپ شدند. نسخه اصلی کتاب هم برای اولینبار سال ۲۰۰۲ به چاپ رسید. اینرمان یک داستان جادهای است و در قالب سفرنامه نوشته شده است. توصیفهای موجز و روایت سیال از دیگر ویژگیهای داستان اینرمان هستند. امتیاز ساخت اینرمان برای ساخت یک فلم  سینمایی به کمپانی پراسس پرُداکشنز فروخته شد و قرار بود میگوئل آرتتا فلم ساز پورتوریکویی آن را بسازد که هنوز این اتفاق نیافتاده است.
در داستان کتاب پیشرو، دو دوست نزدیک عاصی جوان میخواهد سفری دور دنیا داشته باشند. اینسفر مثل فراز از واقعیت است. دو دوست اینداستان میخواهند از شر داراییشان هم خلاص شوند. این دو، قهرمانان جوانی هستند که از داغ مرگ دوست دیگرشان عزادارند و با قصد و نیتی که شبیه نذر است، از آمریکا خارج میشوند.
در قسمتی از اینرمان میخوانیم:
نایجل، چند قدم جلوتر در راهرو منتظرمان بود؛ برای اینکه احترام صحبت ما را نگه دارد، سرش را کمی به پایین خم کرده بود. وقتی شنید میخواهیم نزدیکتر شویم چانهاش را بالا داد، با لبهای بسته لبخندی زد و سر تکان داد. دنبالش رفتیم. پاهایم خواب رفته بودند. حس میکردم خیلی سبک شدهاند. تویشان خالی بود و انگار کسی دیگر داشت حرکتشان میداد.
اینکتاب با ۴۴۰ صفحه، شمارگان هزار نسخه و قیمت ۶۵ هزار تومان منتشر شده است.