صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۹ دلو ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کار بازسازی استوپه‌ی توپ‌دره در پروان تکمیل شد

کار بازسازی استوپه‌ی توپ‌دره  در پروان تکمیل شد

افغانستان ما: کار بازسازی، استوپهی توپ دره واقع در  جنوب غرب شهر چاریکار، که در سال 1395 آغاز شده بود، تکمیل شده است.
این عبادتگاه که حدود 1800 سال قدامت دارد، از جملهی آثار به جا مانده از دوره کوشانی دانسته میشود. استوپه‌‎‌ی توپ دره سه بار مورد حفاری قرار گرفته و اکنون دور چهارم حفاریها جریان دارد. به گفتهی وزارت اطلاعات و فرهنگ آثار بهدست آمده از این حفاریها به موزیم ملی انتقال داده شدهاست.
واژهی استوپه در زبان سانسکریت، به معنی« پُشته» است. استوپه نوع معماری تپه  مانند و مخروطی شکل با قاعده مدور و یا چهار ضلعی می باشد که برای پوشش آثاری به جا مانده از بدن بودا و بخصوص خاکستر جسد او اعمار شده است. که بودائیان آن ها را در زیر چنین سازه هایی دفن می نمودند تا بعد به منظور نیایش به اطراف آن استوپه طواف نمایند.کار بازسازی استوپهی توپ دره در سال 1395 توسط سازمان میراث فرهنگی افغان آغاز شده بود.