‌زودی منتشر خواهد شد..." /> ‌زودی منتشر خواهد شد..." />

صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۷ حوت ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اثری از حمیرا قادری برای کودکان در دست نشر است

اثری از حمیرا قادری  برای کودکان در دست نشر است

افغانستان ما: یک کتاب کودکانه از داکتر حمیرا قادری بهزودی منتشر خواهد شد.
داکتر حمیرا قادری از نشر یک کتاب کودکانه در آیندهی نزدیک خبر داده است.
عنوان این کتاب «برفی و قهوهای» است و قرار است توسط انتشارات کلکین چاپ و نشر شود.
خانم قادری در صفحهی فیسبوکش نوشته است: «با نشر كلكين من و قهوهاي و برفي يك قصه نوشتيم.  همين روزها ميآيد به بازار...»
این کتاب دومین اثر در ژانر ادبیات کودک خواهد بود که از سوی انتشارات کلکین بهنشر میرسد.
پیش از این کتابی با عنوان «حلزونی که خانهاش را گم کرده بود» از این انتشارات و همکاری انتشارات سعید به نشر رسیده بود. نویسندهی این کتاب نیز خانم قادری است.
حمیرا قادری نویسندهی شناختهشدهی افغانستانی است که در ژانر ادبیات داستانی مینویسد. چندی پیش، کتاب «رقص در مسجد» او به زبان انگلیسی نشر شدهاست، در لیست کتابهای برتر نیویارک تایمز قرار گرفت.