صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ حمل ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مواجهه مردم با ولنتاین در کابل چگونه بود؟

مواجهه مردم با ولنتاین  در کابل چگونه بود؟ غضنفر کاظمی :

دیروز در بیشتر کشورهای جهان و در کابل از ولنتاین که به معنی روز عاشقان است تجلیل شد. گرچند گفته میشود ولنتاین ریشه در تاریخ مسیحی دارد، اما چند سالی است که از این روز، در بعضی کلان شهرهای افغانستان نیز با شکوهی بسیار تجلیل صورت میگیرد. در این روز تمام گلفروشیها گلهای تازه و پوقانه و خرسگهای عاشقانه با رنگهای متفاوت پیش روی دکانشان قطار میکنند و پسران و دخترانی بسیاری هم با لباسهای شیک به گرد شهر گشته و به همدیگر تحفه و گل و مهربانی تقدیم میکنند. کافهها و رستورانها نیز در این ایام بازار گرمی دارند و با مینوهای متفاوت نصب کردن پوقانه و گل و از گردشگران و مشتریانشان پذیرایی به عمل میآورند.
در مورد پیدایش این روز گمان بر این است که ریشه در جشنهای رومیها داشته باشد. گفته شده اولین روز ولنتاین در سال ۴۹۶ میلادی بوده است.
این روز نام خود را از قدیس (یا قدیسان) مشهوری گرفته است که داستانهای گوناگونی در مورد او وجود دارد.
گفته میشود رومیها در نیمه ماه فبروری جشنی داشتند به نام لوپرکالیا که برای آن ها به طور رسمی شروع بهار بود.
روز ولنتاین مصادف با روزی در سال است که به عشق و باروری مربوط است. این روز در روم باستان و شهر آتن قدیم روز ازدواج خجسته زئوس با هرا و هم‌‌چنین جشن بزرگداشت لوپرکوس خدای باروری بوده است.
کاهنان و روحانیان لوپرکوس مراسم تطهیر خاصی اجرا میکردهاند و در این مراسم بزها را در راه خدا قربانی کرده و پس از نوشیدن شراب، در خیابانهای روم میدویدند و پوست بزها را در دست میگرفتند و آن را بر هرکس که میدیدند میزدند. این مراسم با هجوم انبوهی از زنان جوان ادامه پیدا میکرد که به خیابانها میریختند چون باور داشتند اگر این پوست به آنها بخورد، توان باروری آنها افزایش پیدا خواهد کرد و زایمانهای راحتتری خواهند داشت. تردیدها و گمانههایی در مورد تاریخ دقیق اجرای این مراسم وجود دارد.
رسم این بوده است که در این مراسم پسران نام دخترانی را از جعبهای بیرون میآوردند. آنها در طول مراسم و جشن، دوستان یکدیگر میماندند و گاهی هم کارشان به ازدواج میکشید.
بعدها کلیسا خواست این جشن و مراسم را به صورت جشنی مسیحی در آورد و از این رو تصمیم گرفت تا با استفاده از آن یادی هم از قدیس ولنتاین بکند.
بعضی تاریخنگاران معتقدند که در پایان قرن پنجم، پاپ ژلازیوس اول در تلاش برای اصلاح این جشن باستانی رومیان و مسیحی کردن آن ۱۴ فبروری را روز ولنتاین نامید.
کمکم، مردم نام قدیس ولنتاین را برای بیان احساس خود نسبت به کسانی که دوست میدارند و عاشق هستند، استفاده کردند.
این روز البته با مخالفت و موافقتهای نیز همراه است. عدهای این روز را بر خلاف شئونات و باورهای اسلامی دانسته و باور دارند که این چنین باورهای به نظام خانواده و اخلاق در جامعه آسیب جدی وارد میکند. بعضی دیگری هم فکر میکنند که این چنین روزها در جایی مثل افغانستان و خصوصا کابل که همه روزه انتحار و انفجار جان آدمها را میگیرد و باشندگان این شهر حتی لحظهی هم به زنده ماندنشان باور ندارند، میتواند دل مردم را شاد کند و این خود قابل تقدیر است.
این تقابلها در شبکههای اجتماعی بیشتر از هرجایی رونما است. بعضی کاربران از خوب و بد بودن این روز نوشتهاند و عدهای هم از چگونگی خرید تحفه و ابراز عشق و علاقه برای همسران خود.
صابره بختیاری یکی از کاربران شبکه فیسبوک در صفحهاش نوشته است: «به جای خرسک و زیورآلات به معشوقتان کتاب هدیه بدهید و خود نیز بخوانید، تا باشد اندکی عشق ورزی یاد بگیرید.
از اوضاع آشفته و احوال ظاهر رابطهها پیداست که از خرسک و این خرت و پرتها، بیشتر کتاب نیاز است که خود زیستن را یاد بگیرید.عشاق اهل آگاهی، زیبا اند!»
حمیرا ثاقب از دیگر کاربران شبکه فیسبوک گفته است: «من نمیدانم منطق ولنتاین از کجا میآید ولی یک فرصت خوبی است که به همسرت بگویی که چقدر برای تو عزیز است و برای شادی دلش تمام تلاشت را میکنی.»
سید امین بهراد نیز در مورد این روز در صفحهاش نوشته است: «شادی به هر بهانه که در این ملک غم و رنج قدم رنجه فرماید قابل استقبال است. نزدیک به نیم قرن است که در این ملک خون غربال میشود و ساعتی و لحظهای نیست که خبر ناگوار کشت و خون و فقر و گرسنگی و تباهی را نشنویم. قرار اما مردمی که تشنه یک خبر خوش و یک لحظه شادی اند، فارغ از اینکه ولنتاین و سایر بهانههای شادی شان چه منبع و منشا دارد، اینروزها را به گرمی جشن گرفتهاند. دو سه روز است که گل فروشیها در گوشه گوشه شهرکابل مملو از گلهای تازه و نشانههای عاشقانه است. در حالیکه این وضعیت به زیبایی شهر افزوده، به لحاظ روانی نیز فارغ از ماین مقناطیسی و حملات انتحاری به آدم نفس تازه میدهد.»
احمد موسوی مبلغ از مخالفین برگزاری اینروز در صفحه فیسبوک خود خطاب به روشنفکران گفته است: «روشنفکران ارجمند جامعه که در ایام محرم و اربعین و در موسم حج، کمپینهای کمک به محرومین را داغ میکنند و میپرسند چرا به جای سفر حج، پول خود را صرف محرومین نمیکنید؟ در روز ولنتاین هم کمپین کمک به فقرا راه میاندازند؟»