صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ حمل ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سرپرست وزرات اطلاعات و فرهنگ به رییسان اطلاعات و فرهنگ ولایت‌ها: برای حفاظت از آبده‌های تاریخی و میراث‌های فرهنگی تلاش کنید

سرپرست وزرات اطلاعات و فرهنگ  به رییسان اطلاعات و فرهنگ ولایت‌ها:  برای حفاظت از آبده‌های تاریخی  و میراث‌های فرهنگی تلاش کنید

افغانستان ما: محمد طاهر زهیر سرپرست وزرات اطلاعات و فرهنگ از رییسان ولایتی این وزارت خواسته است که برای حفاظت و حراست از آبدههای تاریخی و میراثهای فرهنگی تلاش کنند.
آقای ظهیر این اظهارات را  روز شنبه 14 حمل در برنامەی گزارشدهی رییسان اطلاعات و فرهنگ ولایتها در موزیم ملی بیان کردهاست. به گزارش آژانس باختر، در این نشست محمد طاهر زهیر سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، از حضور رییسان اطلاعات و فرهنگ ولایتها در برنامه گزارشدهی و ارائه گزارشهای کارکردهای ولایتهای مربوط آنان، قدردانی کرده است.
به نقل از منبع، این مقام فرهنگی کشور گفته است که در سراسر کشور 5 هزار آبده تاریخی ثبت شده است و همۀ این آبدهها به حفاظت و شمار زیادی آنها به مرمت و ترمیم نیاز دارد. او افزوده: «یکی از مشکلات در عرصه میراثهای فرهنگی، در بسیاری از ولایتها کندنکاری غیرقانونی و قاچاق آثار تاریخی است».
سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ همچنان از رییسان اطلاعات و فرهنگ ولایتها خواسته تا میراثهای فرهنگی غیرملموس ولایتهای مربوط شان را فهرست کنند. پیش از این نیز آقای ظهیر در برنامهها و مناسبتهای مختلف فرهنگی بر حفاظت از میراثهای فرهنگی کشور تاکید است.