صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۴ حوت ۱۴۰۲

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

عبدالله مقری آوازخوان نامدار کشور در اثر ابتلا به کرونا درگذشت

عبدالله مقری  آوازخوان نامدار کشور در اثر ابتلا به کرونا درگذشت

افغانستان ما: عبدالله مقری یکی از خوانندگان سرشناش کشور روز یک شنبه 30 جوزا در اثر ابتلا به کرونا در یکی از شفاخانههای کابل درگذشت.
عبدالله مقری از آوازخوانان پشتو زبان کشور بود و در خواندن ترانههای حماسی، سرودهای ملی و فولکلور چهره برجسته و شناخته شدهای بود.
چند روز پیش نیز خبر مرگ عبدالله مقری در شماری از رسانهها به نشر رسید، اما بعدا وزارت اطلاعات و فرهنگ این خبر را رد کرده و اعلام کرد که آقای مقری زنده است و در حالت کما به سر به میبرد.
بسیاری از سیاسیون و هنرمندان نسبت به مرگ این آواز خوان واکنش نشان دادهاند.
محمد اشرف غنی رییس جمهور افغانستان با نشر خبرنامهای مرگ آقای مقری را یک شخص وطن دوست عنوان کرده و گفته است که این آوازخوان از طریق هنرش تلاش های زیادی برای صلح و همزیستی در کشور انجام داده است.
رییس جمهور درگذشت عبدالله مقری را به فرهنگیان کشور و خانواده وی تسلیت گفته است.
محمد طاهر زهیر سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز با نشر اعلامیهای مرگ او را ضایعه بزرگ در عرصه موسیقی کشور اعلام کرده و گفته است که مقری در آهنگهایش بیشتر دردهای کشور جنگ زده و حرف دل مردم را بیان می کرد.
او همچنین گفته است که در هر یکی از ترانهها و آهنگهای حماسی و وطنی او، عشق و محبتش با مردم و کشورش طنین انداز بود.  هارون حکیمی معین وزیر اطلاعات و فرهنگ، نیز در صفحه فیسبوک خود نوشته است، عبدالله مقری هنرمندی بود که اخلاص، غرور ملی و ارزشهای جامعه خود را نمایندگی میکرد.
عبدالله مقری در السوالی مقر ولایت غزنی زاده شده بود. او از سالها به این طرف ده ها آهنگ به زبان پشتو خوانده و به این زبان شعر هم سروده بود.