صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۴ حوت ۱۴۰۲

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کشف بقایای نوع ناشناخته‌ای از انسان در اسراییل

کشف بقایای نوع ناشناخته‌ای از انسان در اسراییل

افغانستان ما: محققان اسراییلی یگ گونه قبلا ناشناخته از انسان را کشف کرده اند که صد هزار سال قبل از امروز در کنار اجداد انسان می‌زیسته اند .
به نقل از بی بی سی فارسی این محققان اعتقاد دارند که بقایای کشف شده در نزدیکی شهر رمله نماینده یکی از آخرین بازماندگان گروه خیلی قدیمی از انسان ها است .
این یافته‌ها شامل یک جمجمه و یک آرواره ناکامل از افرادی است که 140 هزار تا 120 هزار سال قبل زندگی می‌کردند .
این تیم فکر می کند که اعضای اولیه «نِشِر رمله هومو» از حدود ۴۰۰ هزار سال پیش در خاور نزدیک زندگی می کردند. این محققان به شباهت هایی میان این گونه تازه و گروه های «پیشا نئاندرتال» در اروپا پی برده اند .
دکتر راشل ساریگ از دانشگاه تل آویو گفته است: «این اولین بار است که توانسته ایم ارتباط میان بقایای افراد مختلف که در سرزمین شام کشف شده را نشان دهیم
«فسیل های چندین انسان از غارهای قِسِم، زوتیه و توبان هست که به زمانی باز می گردد که نمی توانستیم آنها را به هیچ گروه مشخصی از انسان ها نسبت دهیم. اما مقایسه شکل آنها با نمونه های تازه کشف شده از نشر رمله، طبقه بندی آن‌ها در داخل این گروه (جدید از انسان ها) را توجیه می کند
دکتر  می‌گوید که این انسان ها اجداد نئاندرتال ها بودند .
اعضای تیم تحقیق بر این باورند که این از بازماندگان گونه ای قدیمی تر است که زمانی از این منطقه مهاجرت کردند و سرمنشاء ظهور نئاندرتال ها در اروپا و گونه های دیگر در آسیا شدند .
دکتر هیلا می از دانشگاه تل آویو گفت که این کشف داستان تکامل بشر، به خصوص نئاندرتال ها را بازنویسی می کند. تصویر کلی تکامل نئاندرتال ها قبلا رابطه تنگاتنگی با اروپا داشت .
او به بی بی سی گفته است: «کل این داستان از اسرائیل شروع شد. حرف ما این است که یک گروه محلی سرمنشاء آن جمعیت ها بود. در دوره های میان یخچالی، گروه هایی از مردمان نِشِر رمله فوج فوج از خاورمیانه به اروپا مهاجرت کردند