صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۳۰ سرطان ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مجموعه شعر «ریگی به کفش دریا» به زودی چاپ می‌شود

مجموعه شعر «ریگی به کفش دریا» به زودی چاپ می‌شود

افغانستان ما: ابراهیم امینی از شاعران مطرح کشور در صفحه فیسبوکش از چاپ مجموعه شعر جدیدش به نام «ریگی به کفش دریا» خبر داده است.
ابراهیم امینی گفته است که این کتاب، مجموعهای از غزلیات، چندین رباعی، دوبیتیها، شماری نیماییگونه و جسارتهای در ساحت شعر نو است.
او یادآوری کرده است که این مجموعه شعر از سوی انتشارات «آی خانم» روانه چاپخانه شد است و به زودی در دسترس خوانندههای شعر قرار خواهد گرفت. این شاعر معاصر در این یادداشت از «پارسوا باشی» طراح جلد این کتاب نیز سپاسگزاری کرده است.
آقای امینی در باره محتوای کتابش نوشته است: «در آغاز میخواستم شعرهایی را که با محتوای مهاجرت سرودهام، -چنانچه از نام کتاب پیدا است - در این گزیده گرد آورده و به دست نشر بسپارم اما شمار آنها اندک به نظرم آمد و خواستم غزلیات را پهلوی آنها گنجانده و کار کتاب را یکسره کنم.»
ابراهیم امینی در این نوشتهاش همچنین گفته است که میداند در هیاهوی جنگ و تهاجم طالبان بر گوشه و کنار کشور، چاپ کتاب شعر شاید کار ساده لوحانه یا دیوانگی به نظر آید، اما اگر طالبان بتواند با ارعاب ما را از ارزشها گریزان و روگردان کند، آنگاه به پیروزی بزرگتری دست یافته است. وی در ادامه و با تاییدی بر این حرف، شعری از سعدی هم آورده است:
دوست میدارم من این نالیدن جانسوز را
تا به هر نوعی که باشد بگذرانم روز را
ابراهیم امینی شاعر شناخته شده اهل مزار افغانستان است و اکنون در اتریش زندگی میکند. از او مجموعه شعرهای به نام « فراموش کابل»، «زخم زیبایی»، «نوشتهام کم خط بزنی»، «وقتی هوای چشم ترا مه گرفته بود...»، «گریه در گودال»، «روز بد، برادر من!» و کتاب «سرپیچی از راه» که ابراهیم امینی در آن به بازگویی جریان سفر قاچاقیاش به اروپا میپردازد، به چاپ رسیده است.