صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۶ جوزا ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نهاد افغان فلم 53 ساله شد

نهاد افغان فلم 53 ساله شد

افغانستان ما: روز پنج شنبه 17 سرطان از پنجاه و سومین سالگرد نهاد افغان فلم در ریاست افغان فلم تجلیل شد.
صحرا کریمی رییس افغان فلم در صفحه فیسبوکش نوشته است که به علت قیودات بیماری کوید 19 در جمعی کوچک اما صمیمی و دور از حاشیه پنجاه و سومین سال تاسیس افغان فلم را تجلیل کردیم.
رییس افغان فلم گفته است که در این برنامه از بزرگان و رفتگان یاد کردیم و برای بزرگان سینمای افغانستان که در بستر بیماری هستند از خداوند طلب شفا و صحت یابی کردیم.
او همچنین یادآوری کرده است که در این برنامه عهد سپردیم که انسانیت، وجدان کاری و تعهد پیشه کارمان باشد و وفادار به اهداف و آرمانهای افغان فلم و سینمای افغانستان و این نظام باشیم.
افغان فلم در سال 1347 خورشیدی به کمک ایالات متحده در دوران ظاهر شاه تاسیس شد. تمام داشتههای آن زمان افغان فلم یک لابراتوار کوچک سیاه و سفید بود که شامل بخش فلمبرداری، صدا، تدوین، اداری و تولید میشدو
نخست از همه در این نهاد فلمهای اخباری و مستند تهیه میشد و بعدا با بازگشت شماری از افراد تحصیل یافته علاقمندی به تولید فلمهای داستانی نیز زیاد شد.
فلمهای مانند عقاب، اندرز مادر، روزگاران در سه قسمت (طلبگار، شب جمعه و قاچاقبران) و چند فلم مستند گزارشی از مقامات عالی رتبه داخلی و خارجی آن زمان از اولین کارهای افغان فلم به شمار میرود.
این نهاد در طول این سالها با فراز و نشیبهای بسیاری مواجه بوده است. از جمله با روی کار آمدن طالبان فعالیت سینما، تلویزیون، عکاسی و موسیقی حرام اعلام شد و دروازه این نهاد نیز برای همیشه بسته شد.
اما با سقوط طالبان و با به وجود آمدن فضای جدید در کشور این نهاد فرهنگی رفته رفته رونق بیشتر یافت. در طول این سالها افغان فلم، فلمهای بسیاری ساخته که مورد توجه جشنوارههای ملی و بینالمللی قرار گرفته است.
امسال نیز مستند «کوچه پرندهها» از سوی نهاد افغان فلم در جشنواره کن شرکت کرده است.