صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲ جوزا ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

جنگ و ناامنی؛ یک شاعر نامدار کشور تهدید به مرگ شده است

جنگ و ناامنی؛ یک شاعر نامدار کشور تهدید به مرگ شده است

افغانستان ما: سیدرضا محمدی از شاعران نامدار کشور گفته است که تهدید به مرگ شده است. او اما مشخص نکرده است که از سوی چه کس یا گروهی تهدید شده است.  آقای محمدی در صفحه فیسبوکش نوشته است: «این روزها که می گذرد هر روز تلفونها و نامههای تهدید آمیز به من میرسد، تلفونم، فیس بوک، واتساپم را هک کرده اند که از کشورم بروم.» او در ادامه نوشته است: «خوشبختانه بر هکرها غالب شدم، و مومنم که بر این وضعیت هم غالب می شویم، مومنم که در این جنگ ما با شعر و هنر و کتاب، پیروز میشویم، من کسی نیستم که در روزهای بد، بگریزم و مردم و کشورم را ترک کنم، کجا بروم؟ اینجا سرزمین من است.»  سیدرضا محمدی اظهار امیدواری کرده و گفته است که مطمئن است هرج و مرج عمومی و سقوط نخواهد شد.  آقای محمدی جنگ طالبان را جنگ روانی خوانده و یادآور شده است که هرچه رسانههای خارجی و نیمه خارجی به نفع پیروزی طالبان تبلیغ کنند، حضور نخبگان، سدی است در مقابل جنگ روانی آنها.  او همچنین نوشته است که کسی را برای رفتن از این سرزمین محکوم نمیکند، هرکس دلیلی دارد و نمیتوان دیگران را داوری کرد.  او اما گفته است خودش اینجا میماند با باقی هموطنان و «گل، شگوفه خواهد داد بار بار آزادی»! گفتنی است که پیش از این فعالان مدنی و فرهنگی بسیاری از سوی گروههای مختلف و خصوصا طالبان تهدید به مرگ شده و بخشی از آنها هم فراری شدهاند.
محمدی کیست؟
سید رضا محمدی از شاعران نامدار کشور و زاده شهر غزنی است. او چهارساله بوده که همراه با خانوادهاش به ایران مهاجر شده است. آقای محمدی مکتب را در شهر مشهد خوانده و در شهر یزد هم فلسفه و فقه اسلامی فرا گرفته است. او ادامه درس فلسفه را در در دانشگاه تهران به پایان برده است.
آقای محمدی از جوانترین شاعرانی است که از سوی رییس جمهور افغانستان عالیترین مدال دولتی را دریافت کرده و در دیگر کشورها از جمله ایران نیز جایزههای معتبر زیادی را به دست آورده است.
بخشی از آثار این شاعر اینها اند: «روح اندوهگین یک شاعر»، «سه پلک مانده به شب، تهران»، بازی با عزراییل»، «گزیده شعر جوان افغانستان»، پادشاهی شعر»، «گزیده شعر»، پادشاهی انار»، «معرفی ادبیات معاصر افغانستان» و «کاغذ باد».